Scott Hahn, Czwarty Kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (Kraków: Esprit 2019)

Adam Kubiś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0003-4961-2254


Abstract

Book review: 

Scott Hahn, Czwarty Kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (Kraków: Esprit 2019). Ss. 191. PLN 21,90. ISBN 978-83-66061-68-2 = The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross (New York: Image 2018). Ss. 192. USD 12.45. ISBN 978-1-5247-5879-0

Keywords:

Eucharist, Passover, Last Supper, Cross, Jesus' death


Published
2019-06-30


Kubiś, A. (2019). Scott Hahn, Czwarty Kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (Kraków: Esprit 2019). Verbum Vitae, 35, 539–544. https://doi.org/10.31743/vv.4740

Adam Kubiś  adamkubis@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Adam Kubiś, prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.

https://orcid.org/0000-0003-4961-2254License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK