Marc Van De Mieroop, Hammurabi, król Babilonu (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2016)

Janusz Adam Lemański

Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1512-997X


Abstract

Review of book: Marc Van De Mieroop, Hammurabi. Król Babilonu (tł. Fabian Tryl) (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2016). Ss. 243. PLN 39.90. ISBN 978-83-7976-435-8.

 

Keywords:

Hammurapi, Hammurabi, Babylon


Published
2019-12-27


Lemański, J. A. (2019). Marc Van De Mieroop, Hammurabi, król Babilonu (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2016). Verbum Vitae, 36, 505–511. https://doi.org/10.31743/vv.4763

Janusz Adam Lemański  lemanski@koszalin.opoka.org.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. autor ponad 100 artykułów i 11 monografii, w tym komentarzy naukowych do Księgi Rodzaju oraz Wyjścia, dwutomowego wprowadzenia do profetyzmu starotestamentalnego.

https://orcid.org/0000-0002-1512-997XLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK