Natural Conditioning of the Spiritual Life: A Contribution to Methodological Reflection

Krzysztof Marek Matuszewski

University of Silesia in Katowice , Poland
https://orcid.org/0000-0003-4615-8578


Abstract

The spiritual life constitutes an integral experience of any person being led by the Holy Spirit toward full communion with God. It is never something abstract, divorced from Sitz im Leben, in either the psychological aspect or the socio-cultural dimension, thus it always bears certain signs of one’s temperament, environment, and history. The present paper proposes a methodology of research into the natural basis of the spiritual life (psychological and socio-cultural), which influences the way God’s grace is received and experienced. The natural structures of the spiritual life constitute the ground, which is submitted to God’s salvific action and bears fruit in various forms. The description of the spiritual life demands the use of the appropriate methodology, which can be based on the combination of the doctrinal-sapiential (deductive) approach and the existential-anthropological (inductive) approach. An important auxiliary role in the description of the spiritual phenomenon can be played by psychological methods, for instance those that derive from the psycho-biographical approach, which allows us to capture what is unique in human functioning.

Keywords:

methodology of spiritual theology, the spiritual life, natural structures of the spiritual life, psychological conditioning, socio-cultural conditioning

Adler, J.M. et al., “Research Methods for Studying Narrative Identity: A Primer,” Social Psychological and Personality Science 8/5 (2017) 519-529. DOI: https://doi.org/10.1177/1948550617698202

Artymiak, M., “Psychologia pomiędzy podejściem ilościowym i jakościowym – u początków nurtu narracyjnego i psychobiograficznego,” Doświadczenia człowieka (eds. J. Iskra – M. Artymiak) (Kraków: Petrus 2013) 27-41. DOI: https://doi.org/10.1080/03612759.2013.735526

Becattini, C., “Psicologia e vita spirituale,” Dizionario enciclopedico di spiritualità (ed. E. Ancilli) (Roma: Città Nuova 1995) III, 2065-2078.

Bernard od Matki Bożej, Duchowość Brata Alberta (Kraków: Drukarnia “Powściągliwość i Praca” 1938).

Bernard, C.A., Teologia spirituale (Roma: Edizioni Paoline 1982).

Bernard, C.A., Wprowadzenie do teologii duchowości (Kraków: WAM 1996).

Bouyer, L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej (Warszawa: PAX 1982).

Catalan, J.F., Esperienza spirituale e psicologia (Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline 1994).

Cattell, H.E.P. – Mead, A.D., “The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF),” The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment. II. Personality Measurement and Testing (eds. G.J. Boyle – G. Matthews – D.H. Saklofske) (London: SAGE 2008) 135-159. DOI: https://doi.org/10.4135/9781849200479.n7

Chmielewski, M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999).

Chmielewski, M., “Potrzeba metodologii w teologii duchowości,” Duchowość w Polsce 12 (2010) 29-39.

Chmielewski, M., “Życie duchowe,” Leksykon duchowości katolickiej (ed. M. Chmielewski) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo „M” 2002) 975-978.

Chmielowski, A., Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta (ed. A. Faron) (Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2004).

Chmielowski, A., Przewodnik (większy) do Reguły III zakonu św. Franciszka Serafickiego (Kraków: Drukarnia „Czasu” 1888).

Francis, Apostolic Constitution Veritatis Gaudium (2017).

Garrigou-Lagrange, R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, 4th ed. (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2014).

Goya, B., Psicologia e vita spirituale. Sinfonia a due mani (Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2001).

Greshake, G., Wprowadzenie do nauki o łasce (Kraków: WAM 2005).

Guardini, R., Wolność – łaska – los. Rozważanie o sensie istnienia (Kraków: Znak 1995).

Guerra, A., “Esperienza cristiana,” Dizionario enciclopedico di spiritualità (ed. E. Ancilli) (Roma: Città Nuova Editrice 1995) II, 934-945.

Henss, R., “Type Nouns and the Five Factor Model of Personality Description,” European Journal of Personality 12 (1998) 57-71. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0984(199801/02)12:1<57::AID-PER293>3.0.CO;2-#

Imoda, F., Odkryj w sobie tajemnicę (Kraków: WAM 2010).

Jeanrond, W.G., Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie (Kraków: WAM 1999).

Kawecki, W., “Personalistyczna koncepcja teologii kultury,” Studia Theologica Varsaviensia 44/1 (2006) 191-204.

Ladaria, L.F., Wprowadzenie do antropologii teologicznej (Kraków: WAM 1997).

Lebuda, I. – Oleś, P., “Analiza przypadku – studium psychologiczne umysłów niepospolitych,” Diagnoza psychologiczna. Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (eds. M. Filipiak et al.) (Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2015) 271-292.

Leszczak, O., “Semantyka – syntaktyka – pragmatyka: funkcjonalno-pragmatyczna rewizja pojęć,” Język poza granicami języka. II. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne (ed. A. Kiklewicz) (Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie 2011) 97-109.

Lorda, J.L., Łaska Boża (Lublin: Wydawnictwo KUL 2012).

Matanić, A.G., La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana (Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline 1990).

Matuszewski, K., W zderzeniu z naturą – świętość Brata Alberta. Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego (Katowice: Wydawnictwo UŚ 2019).

Mayer, C.-H. – Kovary, Z., “Introduction: New Perspectives in Psychobiography,” New Trends in Psychobiography (eds. C.-H. Mayer – Z. Kovary) (Cham: Springer 2019) 1-7. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16953-4_1

Mika, E., “Adam Chmielowski’s Journey through Positive Disintegration,” Developmental Potential – From Theory to Practice: Educational and Therapeutic perspectives. Dabrowski Proceedings. The Sixth International Congress of the Institute For Positive Disintegration in Human Development (ed. B. Tiller) (Unpublished manuscript; Calgary 2004) 186-218.

McAdams, D., George W. Bush and the Redemptive Dream. A Psychological Portrait (New York: Oxford University Press 2011).

McAdams, D., “Personal Narratives and the Life Story,” Handbook of Personality. Theory and Research (eds. O.P. John – R.W. Robins – L.A. Pervin) (New York: Guildford 2008) 242-262.

McAdams, D., The Person. An Integrated Introduction to Personality Psychology (New York: Wiley 2002).

McLean, K.C., “And the story evolves: The development of personal narratives and narrative identity,” Personality Development Across the Lifespan (ed. J. Specht) (Cambridge, MA: Academic Press 2017) 325-338. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804674-6.00020-X

Oleś, P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, 3rd ed. (Warszawa: Scholar 2011).

Perzyński, A., “Natura i łaska,” Encyklopedia katolicka (eds. E. Gigilewicz et al.) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009) XIII, 807-808.

Piwowarski, W., “Kultura,” Słownik katolickiej nauki społecznej (ed. W. Piwowarski) (Warszawa: PAX – Palabra 1993) 91-92.

Primi, R. – Ferreira-Rodrigues, C.F. – Carvalho L.F., “Cattell Personality Factors Questionnaire (CPFQ): Construction and Preliminary Study,” Paidéia 57 (2014) 29-37. DOI: https://doi.org/10.1590/1982-43272457201405

Rulla, L.M. – Imoda, F. – Ridick, J., Antropologia della vocazione cristiana. II. Conferme esistenziali (Casale-Monferrato: Edizioni Dehoniane Bologna 1994).

Słomka, J., “Metodologia teologii duchowości,” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50/1 (2017) 129-142.

Smith, M.M. et al., “Perfectionism and the Five-Factor Model of Personality: A Meta-Analytic Review,” Personality and Social Psychology Review 23/4 (2019) 367-390. DOI: https://doi.org/10.1177/1088868318814973

Stemplewska-Żakowicz, K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011).

Stinissen, W., Noc jest mi światłem. Św. Jan od Krzyża na nowo odczytany, 4th ed. (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2010).

Szymik J., Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku (Lublin: Wydawnictwo KUL 2008).

Urbański, S., “Metodologia teologii duchowości,” Studia Nauk Teologicznych PAN 2 (2007) 215-234.

Urbański, S., “Przedmowa do II wydania polskiego,” R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, 4th ed. (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2014) 5-7.

Vagaggini, C., Teologia. Pluralizm teologiczny (Kraków: Homini 2005).

Vaticanum II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes (1965) (=GS).

Witek, S., Teologia życia duchowego (Lublin: Towarzystwa Naukowego KUL 1986).

Zuberbier, A., Relacja Natura – nadprzyrodzoność (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1973).

Download

Published
2020-12-28


Matuszewski, K. M. (2020). Natural Conditioning of the Spiritual Life: A Contribution to Methodological Reflection. Verbum Vitae, 38(2), 423–439. https://doi.org/10.31743/vv.8627

Krzysztof Marek Matuszewski  krzysztof.matuszewski@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice

Rev. Krzysztof Matuszewski is a priest of the Archdiocese of Katowice and holds a PhD in Spiritual Theology. He is also a psychologist and psychotherapist. He works as Assistant Professor at the Faculty of Theology, University of Silesia. His academic interests are related, among others, to the psychological and socio-cultural conditioning of the spiritual life, relationships between psychology and spirituality, as well as the psychological aspects of forgiveness. He is the head of “Przystań” – the Archdiocesan Mental Health Service. As a psychotherapist and psychologist he specializes in individual psychotherapy for adults and teenagers, as well as psychological counselling. He also helps in the formation of candidates to priesthood in theological seminaries in Katowice, Łódź, and Kraków, providing them with psychological diagnosis. He is a member of the prevention team for the protection of children and teenagers in the Archdiocese of Katowice. Additionally, he participates in the activities of St. Joseph’s Fund, created by the Episcopal Conference of Poland in order to offer help and assistance to people who were sexually abused as children or teenagers.

https://orcid.org/0000-0003-4615-8578License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK