Tom 12 (2007): Po co kapłaństwo?
Słowo wstępne

Henryk Witczyk
7-13
opublikowany: 2007-12-14
Artykuły – Stary Testament

Janusz Lemański
17-31
opublikowany: 2007-12-14
Tomasz Tułodziecki
33-56
opublikowany: 2007-12-14
Artykuły – Nowy Testament

Paweł Podeszwa
59-71
opublikowany: 2007-12-14
Mirosław Stanisław Wróbel
73-90
opublikowany: 2007-12-14
Jan B. Szlaga
91-100
opublikowany: 2007-12-14
Henryk Witczyk
101-120
opublikowany: 2007-12-14
Stanisław Hałas
121-138
opublikowany: 2007-12-14
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Franciszek Drączkowski
141-146
opublikowany: 2007-12-14