Studia Prawnicze KUL', periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany jest od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika 'Prawo-Administracja-Kościół', w związku z czym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się również formuła czasopisma. Wprowadzono stałe działy: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania, Z życia Wydziału. Na łamach periodyku studia i artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych do nr 2/2017 - CC BY-NC-ND, natomiast od nr 3/2017 - CC BY. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN: 1897-7146 (Print) ISSN: 2719-4264 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

"Studia Prawnicze KUL" z nową punktacją w wykazie czasopism naukowych - 70 pkt.

2021-02-11

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów!

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL

 

Zgłaszanie tekstów

2020-02-12

Teksty aplikujące do publikacji na łamach czasopisma Studia Prawnicze KUL prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy CzasKUL.

Wcześniejsza strona internetowa czasopisma: http://www.kul.pl/studia-prawnicze-kul,188.html, nie będzie już aktualizowana. Można natomiast znależć na niej numery archiwalne czasopisma (zakładka Archiwum).   • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA
  • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
  • Dimensions
  • Scilit
  • Repozytorium Instytucjonalne KUL
  • Most Wiedzy
  • Google Scholar

MNISW
70