„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary TestamentNowy TestamentOjcowie i życie Kościoła. Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1644-8561 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-280X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vv

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Nowe numery "Verbum Vitae"

2018-12-15

Najnowsze numery półrocznika "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

36 (2019) kara wieczna
37 (2020) Duch Święty w Kościele
38 (2020) czas i kalendarz 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów numerów, artykułów i recenzji książek.
Swoje propozycje proszę kierować na adres: verbum.vitae.KUL@gmail.com  • Arianta
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scimago Journal and Country Rank (SJR)
 • SCOPUS
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

SJR
2017: 0.11, 2018: 0.1

MNISW
20

Index Copernicus
2018: 112.1