Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

  • Henryk Witczyk, KUL

Zastępcy redaktora naczelnego

  • Adam Kubiś, KUL
  • Andrzej Piwowar, KUL

Sekretarz redakcji

  • Krzysztof Napora, KUL

Redaktor działu Stary Testament

  • Łukasz Popko, École Biblique et Archéologique Française, Jerusalem, Israel

Redaktorzy działu Nowy Testament

  • Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Israel
  • Bernadeta Jojko, Pontificia Università Gregoriana, Rome, Italy

Redaktor działu Ojcowie i życie Kościoła

  • Mariusz Szram, KUL

Korektor

  • Piotr Królikowski, Wydawnictwo KUL 

Specjalista DTP

  • Jarosław Łukasik, Wydawnictwo KUL

RADA NAUKOWA

Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym – przewodniczący)
Jean-Noël Aletti (Biblicum, Rzym)
Stanisław Bazyliński (Biblicum/Seraphicum, Rzym)
Krzysztof Bieliński (Accademia Alfonsiana, Rzym)
Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa)
Matteo Crimella (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Mediolan)
Michael A. Daise (College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA)
Luc Devillers (Université de Fribourg, Szwajcaria)
Jenny DeVivo (Saint Xavier University, Chicago, IL, USA)
Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
Jerzy Pałucki (KUL)
Olivier-Thomas Venard (EBAF, Jerozolima)


RADA PROGRAMOWA

abp Stanisław Gądecki (Poznań)
abp Marian Gołębiewski (Wrocław)
Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa)
Mariusz Górny (Częstochowa)
Stanisław Haręzga (KUL)
Anna Kuśmirek (UKSW, Warszawa)
Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński)
Artur Malina (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Antoni Paciorek (KUL)
Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń)
Wojciech Pikor (UMK, Toruń)
Judyta Pudełko (PWT, Warszawa)
Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)
Waldemar Rakocy (KUL)
Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń)
Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków)
Mirosław Wróbel (KUL)