Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji

Redaktor działu Stary Testament

  • Łukasz Popko, École Biblique et Archéologique Française, Jerusalem, Israel

Redaktor działu Nowy Testament

  • Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Israel

Redaktor działu Ojcowie i życie Kościoła

Specjalista DTP

  • Jarosław Łukasik, Wydawnictwo KUL

RADA NAUKOWA

Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym – przewodniczący)
Jean-Noël Aletti (Biblicum, Rzym)
Stanisław Bazyliński (Biblicum/Seraphicum, Rzym)
Krzysztof Bieliński (Accademia Alfonsiana, Rzym)
Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa)
Matteo Crimella (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Mediolan)
Michael A. Daise (College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA)
Luc Devillers (Université de Fribourg, Szwajcaria)
Jenny DeVivo (Saint Xavier University, Chicago, IL, USA)
Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
Jerzy Pałucki (KUL, Lublin)
Olivier-Thomas Venard (EBAF, Jerozolima)


RADA PROGRAMOWA

ks. abp Stanisław Gądecki (Poznań)
ks. abp Marian Gołębiewski (Wrocław)
ks. Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa)
ks. Mariusz Górny SSP (Warszawa)
ks. Stanisław Haręzga (KUL, Lublin)
Anna Kuśmirek (UKSW, Warszawa)
ks. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński)
ks. Artur Malina (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. Antoni Paciorek (KUL, Lublin)
ks. Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń)
ks. Wojciech Pikor (UMK, Toruń)
s. Judyta Pudełko (PWT, Warszawa)
ks. Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)
Waldemar Rakocy CM (KUL, Lublin)
ks. Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń)
ks. Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków)
ks. Mirosław Wróbel (KUL, Lublin)