The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church


Abstrakt

This article raises issues surrounding the theology of spirituality as a relatively new theological focus. It argues that, faced with a changing world and numerous new (or perceived as new) phenomena, the theology of spirituality, as a scholarly area examining spiritual experience, is becoming a branch of theological research of increasing importance. The first part of this article focuses on the ever-growing areas of interest found within the theology of spirituality, a growth stemming from the core of the field itself (agere sequitur esse). The second part emphasizes the newer areas of interest within the theology of spirituality. These new horizons arise from the pluralism of theology itself and the criteria used in differentiating theological disciplines, such as ethno-geographic, doctrinal, and ascetic-practical concerns. In particular, amid a fast-changing world in which information and mutual contact have become incredibly accessible, the interpenetration of cultures and traditions can not only be of great value but also carry the dangers of a chaotic eclecticism. As this accessibility becomes ever easier and more pervasive, contemporary human beings can thus become confused, not only about their worldviews but also concerning their spiritual and religious beliefs. Thus, research into the theology of spirituality is becoming increasingly more important.


Słowa kluczowe

duchowość; teologia duchowości; czasy współczesne

Allen, D., Spiritual Theology. The Theology of Yesterday for Spiritual Help Today (Lanham, MD et al.: Cowley 1997).
Amorth, G., Egzorcyści i psychiatrzy (trans. W. Wiśniowski) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1996).
Amorth, G., Nowe wyznania egzorcysty (trans. W. Zasiura) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1992).
Amorth, G., Wyznania egzorcysty (trans. F. Gołębiowski) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 1999).
Arcimowicz, K., Obraz mężczyzny w polskich mediach (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003).
Aumann, J., Zarys historii duchowości (trans. J. Machniak) (Kielce: Jedność 1993).
Badinter, E., XY: tożsamość mężczyzny (trans. G. Przewłocki) (Warszawa: W.A.B. 1993).
von Balthasar, H.U., “Meditation als Verrat,” Geist und Leben 50/4 (1977) 260-268.
Bartnik, C., Hermeneutyka personalistyczna (Lublin: KUL 1994).
Bartnik, C., “Niszczenie humanistyki i teologii uniwersyteckiej,” Nasz Dziennik 52 (2019) 6-7.
Bereza, J.M., Sztuka codziennego życia (Poznań: Zysk i S-ka 1993).
Berger, M. – Wallis, B. – Watson, S. (ed.), Constructing Masculinity (New York: Routledge 1995).
Bernard, Ch.A., Teologia spirituale (Roma: Paoline 1982).
Borriello, L., “Il linguaggio mistico,” Mistica e mistica carmelitana (ed. L. Borriello) (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2002) 153-176.
Castro Martínez, G., “Il simbolismo mistico,” Mistica e mistica carmelitana (ed. L. Borriello) (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2002) 177-221.
Catalan, J.-F., Depresja a życie duchowe (Kraków: eSPe 2002).
Catalan, J-F., Duchowość a psychologia (Kraków: eSPe 2007).
Chmielewski, M., Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Lublin: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości 2013).
Chmielewski, M., “Mistologia,” Encyklopedia katolicka (ed. E. Ziemann) (Lublin: TN KUL 2008) XII, 1275-1277.
Chmielewski, M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej (Lublin: RW KUL 2001).
Chmielewski, M., “Teologia duchowości,” Leksykon duchowości katolickiej (ed. M. Chmielewski) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 880-885.
Congregation for the Doctrine of the Faith, “Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Collaboration of Men and Women in the Church and in the World,” Acta Apostolicae Sedis 96 (2004) 671-687.
Cordes, P.J., Zagubione ojcostwo (trans. J. Kożbiał) (Pelplin: Bernardinum 2005).
Eldredge, J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy (trans. J. Grzegorczyk) (Poznań: W drodze 2003).
de Fiores, S., La “Nuova” Spiritualità (Roma: Studium 1995).
Franklin, C.W., The Changing Definition of Masculinity (New York: Plenum 1984).
Górski, K., „Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża,” Roczniki Filozoficzne 27/1 (1979) 217-229.
de Grandis, R. – Schubert, L., Uzdrowienie międzypokoleniowe (trans. B. Włodarczyk) (Łódź: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym 2012).
Grün, A., Walczyć i kochać. Mężczyźni w poszukiwaniu własnej tożsamości (trans. B.M. Kamińska) (Częstochowa: Święty Paweł 2005).
Guerra, A., “Teologia espiritual, una ciencia no identificada,” Revista di Espiritualidad 39 (1980) 335-414.
Guggenbühl, A., Men, Power, and Myths: The Quest for Male Identity (New York: Continuum 1997).
Haddad T. (ed.), Men and Masculinities: A Critical Anthology (Toronto: Canadian Scholar’s Press 1993).
Hart, A.D., Męska depresja (trans. A. Gomola) (Poznań: W drodze 2004).
Hicks, R., The Quest of Self-Understanding: Uneasy Manhood (Nashville, TN: Oliver-Nelson 1991).
Holt, B.P., “Duchowość dwudziestego wieku,” Duchowość chrześcijańska (ed. G. Mursell; trans. B. Śliwińska et al.) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2004) 305-365.
Horrocks, R., Masculinity in Crisis: Myths, Fantasies, and Realities (New York: St. Martin’s Press 1994).
John Paul II, “Post-Synodal Apostolic Exhortation Pastores Dabo Vobis,” Acta Apostolicae Sedis 84 (1992) 658-804.
John Paul II, “Encylical Redemptoris Mater,” Acta Apostolicae Sedis 79 (1987) 361-433.
John Paul II, “Apostolic Letter Novo Millennio Ineunte,” Acta Apostolicae Sedis 93 (2001) 266-309.
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. II. Chrystus odwołuje się do „serca” (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1987).
Jastrzębski, A., Homo Theomorphicus et Theophoricus, A Receptive-Responsive Theory of Spirituality (Leuven – Paris – Bristol: Peeters 2019).
Kapuściński R., “Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI,” R. Kapuściński Ten inny (Kraków: Znak 2006), 63-76.
Kilpatrick, W.K., Psychologiczne uwiedzenie (trans. J. Lewandowski) (Poznań: W drodze 1997).
Kobyliński, A., “Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa,” Studia Philosophiae Christianae 50/3 (2014) 93-130.
Lubowicki, K., “Posłowie,” Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Ardens felicitatis desiderium” na temat modlitwy o uzdrowienie (Wrocław: Tum 2003) 30-54.
Matanić, A.G., La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana (Cinisello Balsamo: Paoline 1990).
McAll, K., Healing the Family Tree (London: Shelton Press 1982).
Meetschen, S., Cyfrowa duchowość (trans. A. Meetschen) (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013).
Mosse, G.L., The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity (Oxford: Oxford University Press 1996).
Niewiadomska, I., “Postawa,” Leksykon duchowości katolickiej (ed. M. Chmielewski) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 684.
Ogorzałek, G., Duchowość spotkania w życiu i twórczości Henriego Nouwena (Kraków: Salwator 2016).
Pacot, S., Droga wewnętrznego uzdrowienia (trans. M. Jarosiewicz) (Poznań: W drodze 2002).
Paszkowska, T., Formacja eklezjalna. Permanentny proces odnowy osobowej (Kraków: Alleluja 2019).
Peterson, E.H., Christ Plays in Ten Thousand Places: A Conversation in Spiritual Theology (London: Hodder & Stoughton 2005).
Piasecki, P., Medytacja chrześcijańska. Antropologiczno-teologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej (Poznań: UAM. Wydział Teologiczny 2008).
Pleck J.H., The Myth of Masculinity (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1974).
Rotundo, E.A., American Manhood: Transformations in Masculinity from the Revolution to the Modern Era (New York: BasicBooks 1997).
Rohr, R., “Masculine Spirituality,” The New Dictionary of Catholic Spirituality (ed. M. Downey) (Collegeville, MN: Liturgical Press 1993) 645-647.
Ryan, T., Four Steps to Spiritual Freedom (New York – Mahwah: Paulist Press 2003).
Rybicki, A., “Christian Spiritual Experience as a Model of a Culture of Dialogue,” Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration 22/1-2 (2016) 85-94.
Siemieniewski, A., Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2002).
Sowers, J., Droga wojownika. W poszukiwaniu męskiego serca (trans. M. Piątek) (Kraków: eSPE 2014).
Stearns, P.N., Be a Man! Males in Modern Society (New York: Holmes & Meier 1990).
Stępień, T., “Przedmowa,” Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, wyd. 2 (Kraków: Znak 2005), 7-15.
Thompson, H., Journey Toward Wholeness. A Jungian Model of Adult Spiritual Growth, (New York – Ramsey, NJ: Paulist Press 1982).
Tornielli, A. – Gaeta, S., A.D. 2012. Czy nadchodzi koniec świata? (trans. A. Ferens-Kręciszewska) (Kraków: Znak 2012).
Tułowiecki, D., “Kultura spotkania jako odpowiedź papieża Franciszka na globalny problem społeczny braku bezpieczeństwa,” Studia Teologiczne 34 (2016) 375-400.
Weigel, G., Katolicyzm ewangeliczny (trans. K. Gomola – A. Gomola) (Kraków: Wydawnictwo M 2014).

Opublikowane : 2020-06-26


Rybicki, A. (2020). The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church. Verbum Vitae, 37(2), 391-406. https://doi.org/10.31743/vv.5605

Adam Rybicki  adam.rybicki@kul.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2417-6225

Adam Rybicki, a priest of the diocese of Koszalin-Kołobrzeg (Poland), habilitated doctor of theology, professor of The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL), an employee in the Chair of Systematic and Practical Spirituality at the Institute of Theological Studies KUL. Fr. Rybicki is the author of many publications concerning the theology of catholic spirituality.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl