„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary TestamentNowy TestamentOjcowie i życie Kościoła. Czwartym działem każdego numeru są Varia, gdzie publikowane są anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemem dyskutowanym w danym tomie półrocznika. Ostatnim działem numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1644-8561 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-280X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vv

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

70 punktów dla Verbum Vitae!

2020-01-16

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i czytelnicy Verbum Vitae,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (20.12.2019) półrocznik Verbum Vitae uzyskał 70 punktów. Na chwilę obecną, nasz półrocznik jest jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania Verbum Vitae. Największym wyzwaniem jest umiędzynarodowienie naszego czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w zagranicznym obiegu myśli teologicznej. W dziele „Varia”, który znajduje się w każdym numerze, publikować chcemy anglojęzyczne artykuły teologiczne bezpośrednio niezwiązane z tematem numeru.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy,

Zespół Redakcyjny Verbum Vitae

Tematy numerów "Verbum Vitae" w 2020

2018-12-15

Najbliższe numery półrocznika "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

37 (2020) Duch Święty w Kościele (termin nadsyłania tekstów mija końcem lutego 2020 r.)
38 (2020) Czas (termin nadsyłania tekstów mija końcem lipca 2020 r.)

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów kolejnych numerów, gotowych artykułów i recenzji książek. W każdym numerze przewidziany jest dział „Varia” w którym można publikować artykuły teologiczne w języku angielskim niezwiązane z tematem numeru. W tym przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów; stosujemy nabór ciągły.
Swoje propozycje i pytania proszę kierować na adres: verbum.vitae.KUL@gmail.com • Arianta
 • Atla Religion Database® (Atla RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scimago Journal and Country Rank (SJR)
 • SCOPUS
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

SJR
2017: 0.11, 2018: 0.1

MNISW
2019: 70

Index Copernicus
2018: 112.1