ABMK

Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Półrocznik ma unikalny charakter gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0518-3766 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2545-3491 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Tom 118 ABMK w wersji angielskiej

2023-06-30

Zapraszamy do lektury anglojęzycznego tomu 118 półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". Wszystkie artykuły naukowe, które ukazały się we wspomnianym tomie w języku polskim, zostały przetłumaczone na język angielski.

Wkrótce opublikowane będą kolejne tomy anglojęzyczne ABMK.

Życzymy miłej i owocnej lektury!

COPE

2022-10-10

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo stało się częścią społeczności COPE, której zadaniem jest wspieranie dobrych praktyk w zakresie etyki wydawniczej.

Cope

Rozwój Czasopism Naukowych

2022-10-05

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy naszego półrocznika,

uprzejmie informujemy, że czasopismo „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Rozwój Czasopism Naukowych.

  • ARIANTA
 • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Dimensions
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
 • EBSCO
 • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
 • POL-index
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • WorldCat

MEiN
100 punktów

Index Copernicus
100.00

Pobieranie

Pełny numer


 

Logo Open Access

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SN/0250/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r.  Wartość dofinansowania 79 956,70 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.