„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-2168 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/ba

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 

Program DUN

2020-10-27

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma The Biblical Annals".

 

Nowy numer The Biblical Annals 10/2 (2020) / New issue of The Biblical Annals 10/2 (2020)

2020-04-29

Drodzy autorzy, recenzenci, czytelnicy i współpracownicy The Biblical Annals. Opublikowany został nowy numer naszego czasopisma. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z jego treścią.

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do przesyłania artykułów w języku angielskim, które umożliwią nam twórcze uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli. Jesteśmy w bazach SCOPUS, EBSCO, ATLA i wielu innych regionalnych i krajowych, co gwarantuje szeroki dostęp do publikowanych u nas tekstów.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

---------------------------------------

Dear authors, reviewers, readers and contributors of The Biblical Annals. A new issue of our biblical quarterly has been published. We invite you to visit our website and learn more about its content.

Thank you for your kind interest. We cordially invite you to further cooperation. We are in the SCOPUS, EBSCO, ATLA and many other regional and national databases, which guarantees wide access to texts published by us.

The Biblical Annals Editorial Team

Nowy numer The Biblical Annals 10/1 (2020) / New issue of The Biblical Annals 10/1 (2020)

2020-01-28

Drodzy autorzy, recenzenci, czytelnicy i współpracownicy The Biblical Annals. Opublikowany został nowy numer naszego czasopisma. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z jego treścią.

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/view/164

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Przypominamy, że w najnowszej ministerialnej ewaluacji The Biblical Annals uzyskało 70 pkt.

Zachęcamy do przesyłania artykułów w języku angielskim, które umożliwią nam twórcze uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli. Jesteśmy w bazach SCOPUS, EBSCO, ATLA i wielu innych regionalnych i krajowych, co gwarantuje szeroki dostęp do publikowanych u nas tekstów.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

------

Dear authors, reviewers, readers and contributors of The Biblical Annals. A new issue of our biblical quarterly has been published. We invite you to visit our website and learn more about its content.

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/view/164

Thank you for your kind interest. We cordially invite you to further cooperation. We are in the SCOPUS, EBSCO, ATLA and many other regional and national databases, which guarantees wide access to texts published by us.

The Biblical Annals Editorial Team • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • ATLAS
 • ATLAS plus
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

MNISW
70

Index Copernicus
2019: 96.24