„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2083-2222 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-2168 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/ba

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

70 punktów dla The Biblical Annals

2020-01-12

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i odbiorcy The Biblical Annals,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego The Biblical Annals uzyskało 70 punktów. Na chwilę obecną jesteśmy najwyżej punktowanym specjalistycznym czasopismem biblijnym w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO, co zapewnia szeroki międzynarodowy dostęp do publikowanych u nas tekstów. The Biblical Annals to doskonałe miejsce dla uczestniczenia w regionalnej i międzynarodowej debacie naukowej, a także dla zdobywania punktów ważnych dla oceny pracowników naukowych oraz naszych dyscyplin.

Wysoka punktacja to jednak przede wszystkim docenienie merytorycznej jakości publikowanych u nas tekstów, owoców pracy naszych autorów, recenzentów oraz całego Zespołu Redakcyjnego.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania The Biblical Annals. Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie umiędzynarodowienia czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów i recenzji w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w obiegu zagranicznym.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy we wciąż jeszcze Nowym Roku 2020

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

Biblical Annals na platformie CzasKUL

2018-12-18

Trwają intenstywne prace nad wprowadzeniem The Biblical Annals na nową platformę CzasKUL działającą pod systemem OJS 3.0. Już wkrótce będziemy się mogli cieszyć pełną funkcjonalnością naszego czasopisma w nowej szacie graficznej. Zapraszamy do przypatrywania się postępowi prac. • SCOPUS
 • ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Arianta
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Humanities Journals (BazHum)
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

MNISW
70

Index Copernicus
2018: 93.95