Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Półrocznik ma unikalny charakter gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0518-3766 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2545-3491 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Index Copernicus

2022-09-23

Miło nam poinformować, że w najnowszej ocenie półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" przez bazę Index Copernicus pismo uzyskało wskaźnik -  ICV 2021 = 100.00, wyższy niż rok wcześniej (ICV 97.09).

Dziękujemy autorom i recenzentom za wkład w podnoszenie poziomu naukowego ABMK.

Link: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=14561

EBSCO

2021-06-30

Z przyjemnością informujemy, że półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” został zaindeksowany na platformie naukowej EBSCO.

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - 100 punktów na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki!

2021-02-11

Z radością informujemy, że półrocznik "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" uzyskał 100 punktów w "Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych" z dnia 9 lutego 2021 r.  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dziękujemy Autorom za bardzo dobre artykuły naukowe przesyłane do ABMK, Recenzentom za wnikliwe i rzetelne recenzje oraz wszystkim, którzy wspierają redakcję ABMK w jej pracy.

  • ARIANTA
 • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Dimensions
 • EBSCO
 • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
 • POL-index
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL)
 • Scientific Literature (SCILIT)
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • WorldCat

MNISW
100 punktów

Index Copernicus
100.00

 Wydanie tomu 117 (2021) półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" współfinansuje firma Beskid Plus.