Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

ISSN: 0518-3766 (Print) ISSN: 2545-3491 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Index Copernicus

2021-10-26

Miło nam poinformować, że w najnowszej ocenie półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"  przez bazę Index Copernicus pismo uzyskało wskaźnik -  ICV 2020 = 97.09, wyższy niż rok wcześniej (ICV 87.10).

Dziękujemy autorom i recenzentom za wkład w podnoszenie poziomu naukowego ABMK.

Link: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=14561

EBSCO

2021-06-30

Z przyjemnością informujemy, że półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” został zaindeksowany na platformie naukowej EBSCO.

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - 100 punktów na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki!

2021-02-11

Z radością informujemy, że półrocznik "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" uzyskał 100 punktów w "Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych" z dnia 9 lutego 2021 r.  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dziękujemy Autorom za bardzo dobre artykuły naukowe przesyłane do ABMK, Recenzentom za wnikliwe i rzetelne recenzje oraz wszystkim, którzy wspierają redakcję ABMK w jej pracy.

  • ARIANTA
 • BazHum
 • Biblioteka Nauki
 • EBSCO
 • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
 • POL-index
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Worldcat

MNISW
100 punktów

Index Copernicus
97.09

 Wydanie tomu 117 (2021) półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" współfinansuje firma Beskid Plus.