ABMK

Biskupstwo Freising a kształtowanie się życia parafialnego w Groß-Enzersdorf aż do działalności biskupa Bertholda z Wehingen


Abstrakt

Temat artykułu nawiązuje do początku panowania biskupów z Freising (Bayern) na południe od rzeki Dunaj, w miejscowości Groß-Enzersdorf, w regonie zwanym Marchfeld, i ich wpływu na życie religijne. Problematyka ta sięga czasów cesarza Henryka II, który w dokumencie z 14 listopada 1021 r. przekazał benedykteńskiemu klasztorowi Weihenstephan na własność część wyspy (łac. insula Sahsonaganc), ramię Dunaju w pobliżu Wiednia. Jednak w krótkim czasie doszło do wymiany dóbr pomiędzy klasztorem Weihenstephan a biskupstwem Freising – na jego własność przeszła druga część wyspy Sachsengang oraz dobra ziemskie w tym regionie. Pierwsza wzmianka nazwy miejscowości, mianowicie Enzinesdorf albo Enzeinesdorf, pojawiła się w dokumencie (Urbar; Besitzrechtsverzeichnis) z 1160 r. Warto zauważyć, że przedrostek Groß (duży, wielki) został dodany później, aby odróżnić miejscowości o tej samej nazwie. Brakuje informacji o budowie pierwszej kaplicy w tej miejscowości, jednakże Codex Lonsdorfianus obejmujący księgi datowane na rok 1202/1203 zawiera wzmiankę na temat drewnianego budynku Capella, co oznaczało w tamtym czasie mały kościół. W dostępnej literaturze opisującej ten okres jest mowa o kościele, a nie o parafii, więc dokładny czas erygowania (łac. erigo) nie jest znany. Przyjmuje się jednak, że na miejscu owej budowli został w późniejszym czasie wzniesiony kościół parafialny. Wiadomo też, że najstarsza zachowana część pochodzi z XIII wieku. Kwestia początków budowy świątyni pozostawia otwarte pytania i daje możliwość dalszych badań. Należy wspomnieć, iż parafia Groß-Enzersdorf ma swoje korzenie w parafii Stadlau-Kagran, która w tamtym czasie obejmowała 23 miejscowości. Z niej wywodzą się również parafie Raasdorf, Deutsch-Wagram i w późniejszym czasie – Gerasdorf. Pierwsza wzmianka na temat duchownego o imieniu Leopold w Enzersdorf pochodzi z 1256 r., jest on wymieniony jako świadek w sporze pomiędzy biskupstwami Freising i Passau o prawo do dóbr, zysków i patronatu, jak i prawa do obsadzania zamożnej parafii Probstdorf. Jego imię pojawia się jeszcze kilka razy w dokumentach. Innym wspomnianym duchownym jest proboszcz Henryk. Szczegóły, oprócz jego imienia, nie są znane. Interesującą kwestią jest to, że duchowny został wymieniony wraz ze swoim bratem, który pełnił na zamku w Enzersdorf funkcję kusznika, co pozwala na przypuszczenie, że pochodzili z owej miejscowości. Nie są znane bliższe fakty historyczne z życia i działalności pracujących w parafii w tym okresie księży, jak i z zakresu życia religijnego. Biskup Freising Bertold von Wehingen, któremu miejscowość wiele zawdzięcza, rozpoczął rozbudowę kościoła w stylu gotyckim. Mając przywilej „targowy” (łac. ius fori, niem. Marktrecht), wybudował mur obronny i pozostawił po sobie herb, który do dziś jest herbem miasta. Jak wspomina proboszcz Widenhofer w swojej Historii, ukończonej w 1833 r., wszelkie dokumenty, zapiski, jak i kroniki parafialne uległy zniszczeniu (spaleniu) w trakcie oblężenia przez armię cesarza Napoleona w 1809 r. Panowanie biskupów z Freising przekładało się na rozwój życia w Enzersdorf zarówno gospodarczego, społecznego, jak i religijnego. Trzeba też wspomnieć, że region Marchfeldu w zarządzaniu dobrami ziemskimi był pod wpływem biskupstwa Freising, natomiast co do jurysdykcji kościelnej – Passau. Na tym gruncie dochodziło do sporów, których ślady znajdujemy w różnych dokumentach na temat miejscowości i życia religijnego. Powyższy artykuł opiera się na dostępnej literaturze miejscowej i przedstawia zarys początków powstania życia religijnego i parafii pod rządami biskupów z Freising.

Słowa kluczowe:

pastor, biskup Berthold von Wehingen, Hochstift, Freising, Passau, Weihenstephan, dokument, Leopold, Kagran

Goldmann F., Groß-Enzersdorf. Politischer Bezirk Gänserndorf, in: Österreichisches Städtebuch 4, Niederösterreich: 1. Teil A-G, Wien 1988, s. 271-285.

Heller F., Die Geschichte unserer Stadt Groß-Enzersdorf, Wien 1996.

Holzmann G., Groß-Enzersdorf und sein Lebensraum, Horn 1960.

Klebel E., Die Städte und Märkte des bayerischen Stammesgebietes in der Siedlungsgeschichte, „Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte“, 12 (1939/1940) s. 37-93.

Kovacic H., Die Insel und die Herrschaft Sachsengang. Die frühe Genese der Herrschaften in Sachsengang und Groß-Enzersdorf und die Entstehung der dazu gehörenden Ortschaften, Saarbrücken 2014.

Mazakarini L., Die Geschichte der Pfarre Groß-Enzersdorf, in: Stadt Groß-Enzersdorf. Beiträge zu ihrer Geschichte, Hrsg. Verein für Heimatkunde und Heimatpflege Groß-Enzersdorf, Bd. 3, Wien 1960, s. 5-63.

Niederschrift der Tonaufzeichnung des Vortrages von Dr. Wolf Mazakarini, Freitag, 3. Mai 1996.

Pauser G., Die Geschichte der Pfarre und Kirche St. Georg-Kagran, Dissertation an der Universität Wien 1994.

Schilder O., Der politische Bezirk Gänserndorf in Wort und Bild, Gänserndorf 1970.

Schilder O., 950 Jahre Pfarrkirche St. Stephan in Probstdorf 1021-1971. Festschrift mit ortskundlichen Hinweisen über den Pfarrort Probstdorf mit seinen Filialorten Oberhausen, Schönau und Wittau, Horn 1971.

Schilder O., Raasdorf in Vergangenheit und Gegenwart, Deutsch-Wagram 1983.

Schrom Hermann, 750 Jahre Pfarre Groß-Enzersdorf 1203-1953. Eine kleine Geschichte der Stadt und der Pfarre, Wien 1953.

Schrom H., Bilder aus dem Leben der Stadt, in: Stadt Groß-Enzersdorf. Beiträge zu ihrer Geschichte, Hrsg. Verein für Heimatkunde und Heimatpflege Groß-Enzersdorf, Bd. 2, Wien 1960, s. 5-31.

Schwindshackl S., Eßling und Groß-Enzersdorf im Wandel des 20. Jahrhunderts, Wolkersdorf 2009.

Weltin M., Ascherichsbrvgge – das Werden einer Stadt an der Grenze, in: Das Land und sein Recht, Ausgewählte Beiträge zur Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Wien-München 2006, s. 338-374.

Wiedenhofer J., Geschichte der Stadt Groß-Enzersdorf, 1828.

Winkler L., Berthold von Wehingen, Bischof von Freising, österreichischer Kanzler und Groß-Enzersdorfs erster Stadtherr, in: Stadt Groß-Enzersdorf. Beiträge zu ihrer Geschichte, Hrsg. Verein für Heimatkunde und Heimatpflege Groß-Enzersdorf, Bd. 1, Wien 1960, s. 5-19.

Wolf H., Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, II. Abteilung, Die Kirchen- und Grafschaftskarte; 6. Teil: Niederösterreich, Wien 1955.


Opublikowane
2020-12-21


Borowski, A. (2020). Biskupstwo Freising a kształtowanie się życia parafialnego w Groß-Enzersdorf aż do działalności biskupa Bertholda z Wehingen. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 55–65. https://doi.org/10.31743/abmk.8679

Arkadiusz Borowski  arkadiusz.borowski@katholischekirche.at

dr nauk teologicznych, archidiecezja wiedeńska

https://orcid.org/0000-0003-4889-267X