ABMK

Tom 45 (1982):
Studia i materiały

Jadwiga Rył (oprac.)
5-201
opublikowany: 1982-12-26
Jan Kopiec
203-396
opublikowany: 1982-12-26
Informacje i sprawozdania

Walenty Wójcik
398-399
opublikowany: 1982-12-26