Nowa punktacja "The Biblical Annals"

2022-08-25

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy i Współpracownicy The Biblical Annals,

zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 21 grudnia 2021 r. czasopismo The Biblical Annals uzyskało 140 punktów.

Dziękujemy za Waszą dotychczasową obecność i współpracę.

Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie umiędzynarodowienia czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów i recenzji w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w obiegu zagranicznym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i zgłaszania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

-------------------------------------------------------

Dear Authors, Reviewers, Readers and Contributors of The Biblical Annals,

We are pleased to announce that according to the announcement of the Polish Ministry of Education and Science of 21 December 2021, The Biblical Annals received 140 points.

Thank you for your presence and cooperation.

We still have a lot of work to do for the internationalization of our journal, counting very much on your support in that matter. We encourage you to send articles and reviews in English, which will allow The Biblical Annals to be more visible in foreign circulation.

We cordially invite you to cooperate and submit articles to the next issues of our journal.

The Biblical Annals Editorial Team