Tematy numerów 2022-2023

2022-03-08

Najbliższe zeszyty tematyczne "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

40/3 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (zgłaszanie tekstów do końca maja 2022 r., publikacja 30 września 2022 r.) 
40/4 (2022) Varia (publikacja 30 grudnia 2022 r.)
41/1 (2023) Kościół i eklezjologia - wczoraj i dziś (zgłaszanie tekstów do końca listopada 2022 r., publikacja 30 marca 2022 r.)
41/2 (2023) Varia (publikacja 30 czerwca 2023 r.)
41/3 (2023) Teologia negatywna: Od antropomorfizmu do apofatyzmu (zgłaszanie tekstów do końca maja 2023 r., publikacja 30 września 2023) (red. Damian Mrugalski i Marek Gilski)
41/4 (2023) Varia (publikacja 30 grudnia 2023 r.)

W zeszytach tematycznych artykuły publikowane są w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański). Zeszyty "Varia" zawierają artykuły teologiczne w języku angielskim. W ich przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów, gdyż artykuły te są recenzowane i publikowane na bieżąco w kolejnych zeszytach "Varia".

Zachęcamy do przesyłania artykułów i recenzji książek, a także propozycji tematów kolejnych numerów. Korespondencję z Redakcją prosimy kierować na adres: verbum.vitae@kul.pl