The Selection of Biblical Readings in the Preparatory Period before Lent in the Orthodox Church

Adam Magruk

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie , Poland
https://orcid.org/0000-0001-9468-624X


Abstract

The article deals with the selection and sequence of the pericopes from the Sacred Scriptures that are recited every year in Orthodox churches in the period of preparation for the special season of the liturgical year known as Lent. The article mainly uses the descriptive method. The publication points to the logical and didactic location of the biblical readings at the threshold of Lent.

Keywords:

Lent, Orthodoxy, Sacred Scripture

Βασιλείου Μέγα (Bazyli Wielki), „Περί νηστείας. Λόγος Α΄” (PG 31, 164-185).

Biblia Tysiąclecia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5 (Poznań: Pallottinum 2000).

Blaza, M., „Karnawał jako przygotowanie do Wielkiego Postu?”, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/karnawal_wp.html [dostęp: 13.10.2020].

Bluj, J., „Głębokie spojrzenie”, https://info.dominikanie.pl/2016/10/dominikanskie-kazania-na-xxxi-niedziele-zwykla-2016/ [dostęp 06.06.2020].

Bondaruk, K., „Niedziela Darowania Win”, https://wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=2220 [dostęp: 07.10.2020].

Ignacy Brianczaninow, „Rozważania w niedzielę o synu marnotrawnym”, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 2 (363) (2020), 2-3.

Jan Chryzostom (Ιωάννου Χρυσοστόμου), „Ομιλία περί μετανοίας και εις την σκυθρωπότητα βασιλέως Αχαάβ και εις Ιωνάν τον προφήτην” (PG 49, 283-291).

„Katyzma poetycka po 3 pieśni kanonu”, http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/triod-02-przedposcie[2].pdf [dostęp: 06.10.2020].

Ξανθοπούλου, Ν.Κ., Με τους Αγίους μας. Συναξάρια Τριωδίου και Πεντικοσταρίου (red. Γ.Δ. Παπαδημητροπούλου) (Αθήνα: Αποστολική Διακονία 2002).

Кекелидзе, К., Иерысалимский Канонар VII века (Тифлис 1912).

Kobeszko, Ł., „Przedpoście: zapomniany i nietypowy czas pomiędzy karnawałem a postem”, https://pl.aleteia.org/2020/02/12/przedposcie-zapomniany-i-nietypowy-czas-pomiedzy-karnawalem-a-postem/ [dostęp: 06.10.2020].

Magruk, A., „Teologiczno-liturgiczny wymiar ostatniej niedzieli przygotowawczej do Wielkiego Postu w Kościele Prawosławnym”, Studia Nauk Teologicznych PAN 14 (2019) 205-216. DOI: https://doi.org/10.31743/snt.2019.14.13

Modrzewska, E., „Wielki post w tradycji prawosławnej”, Zeszyt Naukowy. Seria Geograficzno-Turystyczna 2 (2000) 195-215.

Nektariusz (Antonopulos), Powrót. Nawrócenie i spowiedź (Hajnówka: Bratczyk 2006).

Никулина, Е.H., Богослужебный устав и гимнография (Москва: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 2019).

Παπακώστα Σεραφείμ, Η επί Όρους Ομιλία του Κυρίου. Ο Ηθηκός Νόμος του Ευαγγελίου (Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων η ΖΩΗ 1948).

Schmemann, A., Wielki Post (Białystok: Orthdruk 2019).

„Stichira na Chwała na Panie wołam”, http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs-/triod-02-przedposcie[2].pdf [dostęp: 07.10.2020].

„Synaksarion niedzieli seropustnej”, http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-09-seropust.pdf [dostęp: 05.05.2020].

Świeżyński, A., „Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka (Rdz 3,1-5.14-15)”, Angelológia a jej súčasné interpretcie (red. A. Adam) (Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2009) 101-114.

„W Świętą i Wielką Niedzielę Paschy. Jutrznia. Hymn po 6 pieśni kanonu”, http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/n-02-tydzien-paschalny.pdf [dostęp: 08.06.2020].

Виссарион, Толкование на паримии (С-Петербург: Синодальная Типография 1894) II.


Published
2020-12-21


Magruk, A. (2020). The Selection of Biblical Readings in the Preparatory Period before Lent in the Orthodox Church. Verbum Vitae, 38(1), 319–328. https://doi.org/10.31743/vv.10036

Adam Magruk  admagruk@wp.pl
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Adam Magruk, doktor nauk teologicznych, wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

https://orcid.org/0000-0001-9468-624XLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK