Tom 38 Nr 1 (2020): Po co są „godziny”, „dni” i „czasy”?
Słowo wstępne

Henryk Witczyk
7–8
opublikowany: 2020-12-21
Artykuły – Stary Testament

Andrzej Jan Demitrów
31–61
opublikowany: 2020-09-30
Antoni Tronina
63–78
opublikowany: 2020-12-21
Artykuły – Nowy Testament

Zbigniew Tadeusz Grochowski
149–177
opublikowany: 2020-12-21
Anna Rambiert-Kwaśniewska
199–218
opublikowany: 2020-12-21
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Bogdan Stanisław Czyżewski
247–262
opublikowany: 2020-12-21
Anna Maria Kucz, Patrycja Matusiak
263–280
opublikowany: 2020-12-21
Daniel Brzeziński
329–351
opublikowany: 2020-12-21
Grzegorz Barth
365–383
opublikowany: 2020-12-21
Stanisław Zarzycki
385–402
opublikowany: 2020-12-21
Adam Rybicki
403–417
opublikowany: 2020-12-21