Time in the Priestly Creation Narrative: TheDay Fourth Day (Gen 1:14-19)

Krzysztof Napora

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland
https://orcid.org/0000-0002-7923-4517


Abstract

The temporal organization of the cosmos seems to be an important, though sometimes ignored, element of the priestly creation narrative in Gen 1,1-2,4a. Its logic is based on the axis determined by the first, fourth, and seventh days of creation: the creation of luminaries, of celestial bodies, and finally the consecration of the Sabbath. In this article, the author takes up a critical reflection on the central element of the axis: the description of the fourth day of creation in Gen 1,14-19. In analyzing the structural and semantic dimensions of this text, the author emphasizes the unique place and role of the celestial bodies in the description of the created world.

Keywords:

priestly creation narrative, Heptaemeron, Gen. 1:14-19, Gen. 1, Gen. 1–11, heavenly bodies, time

Alter, R., The Art of Biblical Narrative (New York: Basic Books 1981).

Beauchamp, P., Création et séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la Genèse (Lectio Divina 201; Paris: Cerf 2005).

Brown, F. – Driver, S.R. – Briggs, C.A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with Appendix Containing the Biblical Aramaic (Peabody, MA: Hendrickson 1979) (= BDB).

Clines, D.J.A., The Dictionary of Classical Hebrew (Sheffield: Sheffield Academic Press 1993-2016) I–IX (= DCH).

Dziadosz, D., Tak było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje (Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2011).

Gardner, B.K., The Genesis Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 1-11 (Lanham, MD: United Press of America 2001).

Gesenius, W. – Kautzsch, E., Gesenius’ Hebrew Grammar (tł. A.E. Cowley) (Oxford: Oxford University Press 1910) (= GKC).

Giuntoli, F., Genesi 1,1–11,26. Introduzione, traduzione e commento (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 1/1; Cinisello Balsamo: San Paolo 2013).

Gunkel, H., Genesis (Handkommentar Zum Alten Testament 1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1901).

Hamilton, V.P., The Book of Genesis. Chapters 1–17 (New International Commentary on the Old Testament; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1990).

Helfmeyer, F.J., “אוֹת ’ôth”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J. Botterweck) (Grand Rapids: Eerdmans 1990) I, 167-188.

Jaubert, A., La date de la cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne (Études Bibliques 15; Paris: Gabalda 1957). DOI: https://doi.org/10.3406/ephe.1956.20279

Kondracki, A. (tł.), „Księga Jubileuszów,” Apokryfy Starego Testamentu, wyd. 2 (red. R. Rubinkiewicz) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2000) 262-342.

Lakhmitskaya, T. – Napora, K., „»I widział Bóg, że światło było dobre.« (Rdz 1,4). Motyw światła w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu (Rdz 1,1–2,4a)”, Verbum Vitae 29 (2016) 17-40. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1680

Lemański, J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny Stary Testament 1/1; Częstochowa: Święty Paweł 2013).

Łyczkowska, K., „Enūma Eliš”, Mity akadyjskie (red. M. Kapełuś) (Warszawa: AGADE 2000) 17-50.

Milgrom, J., Numbers. The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation (The JPS Torah Commentary; Philadelphia, PA – New York: Jewish Publication Society 1990).

Napora, K., „Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu: dzień pierwszy (Rdz 1,3-5)”, Verbum Vitae 35 (2019) 13-37. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4724

Pawłowski, Z., „Antropologiczne implikacje czasu i przestrzeni w Genesis 1”, Genesis 1–3. Tekst, interpretacje, przemyślenia (red. Z. Pawłowski) (Scripta Theologica Thoruniensia 8; Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2009).

Pawłowski, Z., Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1–3 (Rozprawy i Studia Biblijne 13; Warszawa: Vocatio 2003).

von Rad, G., Die Priesterschrift im Hexateuch: Literarisch Untersucht und Theologisch Gewertet (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 65; Stuttgart: Kohlhammer 1934).

von Rad, G., Genesis. A Commentary (The Old Testament Library; Philadelphia, PA: Westminster 1973).

Ricoeur, P., „On the Exegesis of Genesis 1:1–2:4a”, Figuring the Sacred. Religion, Narrative, and Imagination (red. M.I. Wallace) (Minneapolis, MN: Fortress 1995) 129-143.

Rudolph, D.J., Israel's Festivals in the Fourth Day of Creation: The Meaning of ‎מוֹעֲדִים in Genesis 1:14 (Dys. Faculty of Biblical Studies Gordon-Conwell Theological Seminary South Hamilton; Hamilton, MA 2002).

Sarna, N.M., Genesis. The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation (The JPS Torah Commentary; Philadelphia, PA – New York – Jerusalem: Jewish Publication Society 1989).

Sasson, J.M., „Time ... To Begin”, “Sha`Arei Talmon”. Studies in the Bible, Qumran, and the Ancient near East Presented to Shemaryahu Talmon (red. S. Talmon et al.) (Winona Lake, IN: Eisenbrauns 1992) 183-194.

Schmidt, W.H., Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift, wyd. 2 (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 17; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1967).

Skinner, J., Genesis (International Critical Commentary 1; Edinburgh: Clark 1910).

Speiser, E.A., Genesis (Anchor Bible 1; New York: Doubleday 1964).

Tigchelaar, E.J.C., „‘Lights Serving as Signs for Festivals’ (Genesis 1:14b) in Enûma Eliš and Early Judaism”, The Creation of Heaven and Earth (red. G.H. van Kooten) (Leiden: Brill 2005) 31-48. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047406891_004

VanderKam, J.C., Calendars in the Dead Sea Scrolls. Measuring Time (The Literature of the Dead Sea Scrolls; London – New York 2005).

Vogels, W., „The Cultic and Civil Calendars of the Fourth Day of Creation (Gen 1,14b)”, Scandinavian Journal of the Old Testament 11 (1997) 163-180. DOI: https://doi.org/10.1080/09018329708585113

Wenham, G.J., Genesis 1–15 (The Word Biblical Commentary 1; Dallas, TX: Word Books 1987).

Westermann, C., Genesis 1–11 (A Continental Commentary; Minneapolis, MN: Fortress 1994).


Published
2020-12-21


Napora, K. (2020). Time in the Priestly Creation Narrative: TheDay Fourth Day (Gen 1:14-19). Verbum Vitae, 38(1), 11–29. https://doi.org/10.31743/vv.11387

Krzysztof Napora  naporus@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Krzysztof Napora, sercanin, doktor nauk biblijnych, absolwent Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Pontifcio Istituto Biblico w Rzymie, Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. Od 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

https://orcid.org/0000-0002-7923-4517License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK