“Blessed are the peacemakers” (Mt 5:9) as Interpreted by the Church Fathers

Bogdan CzyżewskiAbstract

In the first centuries of the Church's history, the Scriptures – both the Old and the New Testaments – were eagerly commented upon. Thus an interesting exegesis of the Seventh Beatitude - "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God" (Mt 5:9) - was offered by the Church Fathers, and the article presents the patristic interpretation of this passage from the Sermon on the Mount. In their exegesis, early Christian writers compare peace to love, warning against committing the sins that disturb peace and love, namely anger and envy. Bringing peace depends primarily on man himself, who ought to live in harmony with God, with others and with himself. To make peace is to have control over carnal desires (the superiority of the mind over the body), to pass on to posterity a steadfast faith, to avoid divisions in the Church, and to actively preserve unity.

Keywords:

peace, Fathers of the Church, blessings, interpretation, unity, Matthew 5:9

Anonim, Opus imperfectum in Matthaeum IX, PG 56, 682; Anonim, „Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza. Homilia IX”, Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament 1a (tł. T. Kołosowski) (Ząbki: Apostolicum 2011) 94-95).

Augustinus, De sermone Domini in monte, PL 34, 1229-1308 ; Św. Augustyn, O Kazaniu Pana na Górze (tł. S. Ryznar – J. Sulowski) (PSP 48; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1989) 21-130).

Augustinus, Retractiones, PL 32, 583-656; Św. Augustyn, Sprostowania (tł. J. Sulowski) (PSP 22; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1979) 181-287.

Augustinus, Sermo 53 A, w: Miscellanea Agostiniana (red. A. Casamassa) (Roma 1930-1931) I, 633; Augustyn, „Kazanie” 53A, Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament 1a (tł. T. Kołosowski) (Ząbki: Apostolicum 2011) 94-95).

Chromatius Aquileiensis, Tractatus LXI in evangelium Matthaei, CCL 9A, 185-498; Chromacjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewan¬gelię Mateusza”, Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament 1a (tł. T. Kołosowski) (Ząbki: Apostolicum 2011) 94-95).

Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 8, 685-1382 + PG 9, 9-602; Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy (tł. J. Niemirska-Pliszczyńska) (PAX 33/1; Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX – Akademia Teologii Katolickiej 1994) 1-394.

Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Matthaeum 38, 1-4, 153-269 (red. J. Reuss) (Matthäus-Kommentare aus griechischen Kirche; Berlin 1957); Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament 1a [tł.T. Kołosowski] [Ząbki: Apostolicum 2011] 94-95.

Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica (red. Schwartz) (GCS 9/2; Leipzig 1908); Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna (tł. A. Caba) (ŹMT 70; Kraków: WAM 2013).

Gregorius Nyssenus, Orationes VIII de beatitudinibus, PG 44, 1193-1302; Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw (tł. M. Przyszychowska) (ŹMT 34; Kraków: WAM 2005) 31-98.

Hieronymus, Commentarii in evangelium Matthaei, PL 26, 15-218, Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (tł. J. Korczak) (ŹMT 46; Kraków: WAM 2008) 11-213.

Hilarius Pictaviensis, Commentarius in Matthaeum, PL 9, 917-1076; Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza (tł. E. Stanula) (PSP 63; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002) 43-200.

Johannes Chrysostomus, In Matthaeum homiliae, PG 57-58; Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (tł. J. Krystyniacki) (ŹMT 18; Kraków: WAM 2000) 15-464.

Julian Apostata, Przeciw Galilejczykom (tł. A. Pająkowska) (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012).

Klemens Aleksandryjski, Kobierce (tł. J. Niemirska-Pliszczyńska) (PAX 33; Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX – Akademia Teologii Katolickiej 1994).

Origenes, Commentarii in Matthaeum, PG 13, 835-160; Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza (tł. K. Augustyniak) (ŹMT 10; Kraków: WAM 1998) 41-372.

Origenes, De principiis, SCh 252; Orygenes, O zasadach (tł. S. Kalinkowski) (ŹMT 1; Kraków: WAM 1996) 45-396.

Porfiriusz z Tyru, Przeciw chrześcijanom (tł. P. Ashwin-Siejkowski) (Kraków: WAM 2006) (tutaj też tekst grecki).

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, II: E-K (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960).

Daniélou J., „Chronologie des oeuvres de Grégoire de Nysse”, Studia Patristica 7 (Berlin: Akademie Verlag 1966) I, 159-162. DOI: https://doi.org/10.1163/157007265X00368

Drączkowski F., Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1983). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10281

Étaix R., „Fragments inédits de l’Opus imperfectum in Matthaeum”, Revue Bénédictine 84 (1974) 271-300. DOI: https://doi.org/10.1484/J.RB.4.00798

Fiedrowicz M., Teologia ojców Kościoła (tł. W. Szymona) (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009).

Gądecki S., Wstęp do Ewangelii synoptycznych (Gniezno: Gaudentinum 1992).

Muszyński H.J., Błogosławieni Pana. Rozważania na temat błogosławieństw w Kazaniu na Górze (Gniezno: Gaudentinum 1996).

Nautin P., „L’Opus imperfectum in Matthaeum et les Ariens de Constantinople”, Revue d’Histoire ecclesiastique 67 (1972) 381-408, 745-766.

Nieścior L., „Głos Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu w starożytnej dyskusji o apathei”, Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane (red. F. Drączkowski – J. Pałuki – M. Szram) (Lublin: Polihymnia 1998) 41-69.

Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament 1a (red. pol. T. Kołosowski) (Ząbki: Apostolicum 2011).

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, (tł. W. Szymona) (Kraków: Wydawnictwo M 2007).

Sieben H.J., „Pseudo-Chrysostome”, Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire (red. M. Viller) (Paris: Beauchesne 1972) VIII, 362-369.

Simonetti M., „Note sull’Opus imperfectum in Matthaeum”, Studi medievali (3 seria) 10 (1969) 117-200.

Stanula E., Wprowadzenie; Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza (ŹMT 10; Kraków: WAM 1998) 5-32.

Stanula E., Wstęp; Św. Augustyn, O Kazaniu Pana na Górze (PSP 48; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1989) 5-19.

Szczur P., Oblicza miłości. Miłość daje się poznać w sposób wieloraki. Cnoty pokrewne i towarzyszące „agapē” według Klemensa Aleksandryjskiego (Lublin – Kielce: Jedność 2002).

Szram M., „Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III wieku (Stanowisko Ireneusza i Orygenesa)”, Vox Patrum 22 (2002) t. 42-43, 359. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.7165

Turzyński P., „Antropologia trytochomiczna Orygenesa”, Vox Patrum 35 (2015) t. 63, 35-46. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3545


Published
2016-12-01


Czyżewski, B. (2016). “Blessed are the peacemakers” (Mt 5:9) as Interpreted by the Church Fathers. Verbum Vitae, 30, 231–257. https://doi.org/10.31743/vv.1722

Bogdan Czyżewski  czybo@amu.edu.plLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK