Did the Bride Really „Find Peace”? Translation Problems in Song 8:10b

Krzysztof Bardski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Warszawa , Poland


Abstract

From a purely literal standpoint, Song 8:10 is properly translated as: „I became in his eyes as one finding peace”. However, the main problems of translation and interpretation here have to do with the similarity between the Hebrew idiomatic formula „to find favor in someones eyes” and the meaning of the Hebrew word „shalom”. We analyze different suggestions for translation of the passage as found in published Bibles in English, Portuguese, French, German and Polish. Finally, we present our own proposal for a truer rendering: „I found happiness in his eyes”.

Keywords:

Song of Songs, translation, peace, happiness, Song 8:10

Keel, O., Pieśń nad Pieśniami. Biblijna pieśń o miłości (tł. B. Mrozewicz) (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997).

Luzarraga, J., El Cantar de los Cantares. Sendas del amor (Estella: Editorial Verbo Divino 2005).

Pope, M.H., Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 7C; New York, NY: Doubleday 1977). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261189

Ravasi, G., Il Cantico dei Cantici. Commento e attualizzazione (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano 1992).

Almeida Revista e Atualizada (Brasil: Sociedade Biblica do Brasil 1993).

Die Bibel in heutigen Deutsch (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1982).

Einheitsübersetzung (Stuttgart : Katholische Bibelnastalt 1980).

La Bible en français courant (Alliance et Société Biblique Française 1997).

La Bible Parole de Vie (Société Biblique Française 2000).

New English Translation (Biblical Studies Press 2005).

New International Version (International Bible Society 1978 [wersja amerykańska 1984]).

New Jewish Publication Society Tanakh, (Jewish Publication Society 1985).

New Living Translation (Tyndale House Foundation 1996).

Nova Tradução na Linguagem de Hoje (Sociedade Biblica do Brasil 2000).

Pieśń nad Pieśniami (tł. K. Bardski) (Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2000).

The Holy Bible (King James Version 1611) (A Meridian Book 1974).

The Bible in Basic English (red. H.S. Hooke, Cambridge: Cambridge University Press 1965).


Published
2016-12-01


Bardski, K. (2016). Did the Bride Really „Find Peace”? Translation Problems in Song 8:10b. Verbum Vitae, 30, 43–51. https://doi.org/10.31743/vv.1724

Krzysztof Bardski  kbardski@yahoo.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Warszawa

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, translatoryki, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej. http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/.
License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK