Out of Concern for Mother Earth: An Overview of the Biblical Background of the Encyclical "Laudato si’"

Anna Maria Wajda

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

The following article presents an outline and examination of the biblical background of the encyclical "Laudato si’". These biblical-ecological issues are considered especially in Chapter II of the encyclical, which is entitled "The Gospel of Creation". According to Pope Francis, the passages in Genesis relating to human dominion over the created world cannot be understood as justification for the unbridled exploitation of nature. In fact, the encyclical does not attempt to offer an exhaustive presentation of the biblical theology of creation, but, significantly, this church document emphasizes the importance of human agency in a world created by God. Man is supposed to be a good manager and host, the gardener of the Earth, who oversees its welfare in order to preserve nature and the planet for future generations.

Keywords:

encyclical, environment, ecology, biblical account of creation, anthropocentrism, natureBatorski R., „Encyklika Laudato Si’ czytana przez biblistę”, Kościół i nauka w obliczu ekolo-gicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’ (red. J. Poznański – S. Jaromi) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016) 93-106.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015) (=LS).

Gibbs R.A. – Rogers J., „Genomics: Gorilla gorilla gorilla”, Nature 483 (2012) 164-165. (Crossref)

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979).

Kehl M., I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia stworzenia (Poznań: W drodze 2008).

Kalinowska A. Ekologia – wybór przyszłości (Warszawa: Editions Spotkania 1993).

Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości (Warszawa: Wydawnic-twa Uniwersytetu Warszawskiego 2005).

Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.ST 1/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013).

Nogaj T., Dwie ambony. Łowiectwo i Kościół, czyli o słowach i o tym co łączy myślistwo i Ko-ściół katolicki w Polsce w historii, kulturze, języku i ceremoniach (Kraków: WAM 2013).

Orłowski G. – Nowak L., „Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych”, Acta Scientia-rum Pololonorum. Agricultura 3/2 (2004) 27-36.

Platon, Timaios; tł. polskie: Platon, Timaios. Kritias (tł. W. Witwicki) (Biblioteka Europejska 29; Kęty: Antyk 2002).

Plunkett P. de, Ekologia – stereotypy i rzeczywistość. Od Biblii do naszych czasów (Poznań: Święty Wojciech 2008).

Rotzetter A., Głaskane, tuczone, zabijane. Dlaczego zwierzęta zasługują na lepsze traktowanie (Poznań: Święty Wojciech 2013).

Twardziłowski T., Ekologiczna hermeneutyka Biblii, cele, rezultaty zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015).

Vaux de R., Instytucje Starego Testamentu (Poznań: Pallottinum 2004) I-II.

Villee C.A., Biologia (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1990).

Wajda A.M., Szkice z biblijnego zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016).

Włodarczyk Z., Siedem upraw biblijnych i ich symbolika (Kraków: Salwator 2008).


Published
2017-05-18


Wajda, A. M. (2017). W trosce o Matkę Ziemię. Zarys biblijnego tła encykliki „Laudato si’”. Verbum Vitae, 31, 241–266. https://doi.org/10.31743/vv.1769

Anna Maria Wajda  wajdaannamaria@gmail.com.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK