Man and Pets. A Moral Theologian’s Reflections

Krzysztof Smykowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii , Poland


Abstract

The aim of this article is to reflect on the relationship of man to his animal companions: dogs, cats, and certain species of birds, rodents and reptiles. Interdisciplinary research points to the positive impact that contact with animals has upon the mental and emotional development of humans. It should be emphasized that owners always have a moral obligation to take care of their animals, which means providing them with adequate food and proper living conditions, as well as maintaining them in good health. Modern people, however, often fail to fulfill this obligation properly. On the one hand, cases of abuse or cruelty towards animals are not infrequent. On the other hand—and the other end of the spectrum–it is not uncommon for some people to treat animals like they were human and surround them with overindulgent, disproportionate care, which must also raise serious moral concern.

Keywords:

domestic animals, man, moral theology, pets

El-Jai J., „Dobrostan zwierząt w naukach humanistycznych i przyrodniczych”, Studia Ecologiae et Bioethicae 13/2 (2008) 183-190. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2008.6.1.12

El-Jai J., „Rola bioetyki w kształtowaniu humanitarnego podejścia do zwierząt”, Zeszyty Filozoficzne 14-15 (2009) 225-234.

Empel W., „Dobrostan zwierząt”, Życie Weterynaryjne 71/3 (1996) 65-67.

Empel W., „O nierównym traktowaniu zwierząt”, Życie Weterynaryjne 84/11 (2008) 889-891.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015) (=LS).

Hendricks M., „O właściwą postawę wobec zwierząt”, L'Osservatore Romano (wydanie polskie) 22/10 (2001) 53-55.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (1995) (=EV).

Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 22002) (=KKK).

Kośmicki E., „Ukochane zwierzęta. Emocjonalne więzi pomiędzy człowiekiem a zwierzętami”, Wszechświat 98/3 (1997) 21-23.

Kulisiewicz B., Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Kraków: Impuls 22011).

Kurzeja A. – Godawa J., „Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa”, Chowanna 32 (2009) 85-96.

Linzey A, „Gli animali da compagna (pet)”, Fondamenti di bioetica animale (red. G. Russo) (Torino: Elledici 2007) 123-130.

Mamzer H., „Stary człowiek i pies”, Horyzonty Wychowania 14/32 (2015) 63-83.

Merkelbach B.H., Summna theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi. II. De virtutibus moralibus (Brugis: Desclée de Brouwer 101959).

Noldin H., Summa theologiae moralis. II. De praeceptis (Innsbruck: Verlag Felizian Rauch 301954).

Pawlik-Popielarska B., Terapia z udziałem psa (Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne "Via Medica" 2005).

Petrantoni G., „Il coinvolgimento degli animali da compagna nella cura dell’uomo (pet therapy)”, Fondamenti di bioetica animale (red. G. Russo) (Torino: Elledici 2007) 131-137.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

Połomski P., „Zwierzę w domu a przystosowanie dziecka do przedszkola”, Małżeństwo i Rodzina 2/4 (2002) 29-31.

Popielarska B., „Pies «terapeutyczny» – wspieranie procesu terapeutycznego dzieci o zaburzonym rozwoju za pomocą dogoterapii”, Psychologia rozwojowa 7/1 (2002) 81-86.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz (Warszawa: Difin 2015).

Sipowicz K. – Pietras T. – Najbert E., Dogoterapia (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016).

Smykowski K., „Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej”, Studia Bydgoskie 8 (2014) 77-88.

TNS Polska, Zwierzęta w polskich domach (Warszawa: TNS Polska 2014).

Vetulani J., „Być ludzkim wobec zwierząt laboratoryjnych”, Wszechświat 91/5 (1990) 49-52.

Wolniewicz B., „Eutanazja w świetle filozofii”, Edukacja Filozoficzna 23 (1997) 71-84.

Wróbel J., „Zwierzęta i ich prawa”, Prawa człowieka. W 60. Rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła (red. K. Jeżyna – T. Zadykowicz) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010) 79-103.


Published
2017-10-19


Smykowski, K. (2017). Man and Pets. A Moral Theologian’s Reflections. Verbum Vitae, 32, 445–460. https://doi.org/10.31743/vv.1833

Krzysztof Smykowski  ksmykowski@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii Ks. Krzysztof Smykowski, kapłan diecezji bydgoskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, asystent Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL, członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich i Stowarzyszenia „Bioethicists in Central Europe” (BCE), członek Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie.License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK