The Zoomorphic Aspects of the Image of God in the Holy Scripture: Research on the Background of the Cattle Motif

Anna Maria Wajda

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

The present article examines the motif of cattle (Bos taurus taurus) as it was employed by biblical authors for the purpose of depicting God’s qualities and actions. The main aim of the study is to show the zoological and cultural background of the biblical symbols as it is rooted in the breeding and raising of domestic cattle. Namely, it is very probable that certain characteristics of cattle, such as their power, vitality and independence, were the stimulus for referring their image to God. The paper consists of the following parts: (1) a short report on the role of cattle in the beliefs and rituals of the ancient Near East, Greece and Rome; (2) an explanation as to how an ancient people’s knowledge of farm animals influenced their representing the power of God with the symbol of a bull; and (3) the presentation of selected issues concerning the biblical meaning of the horns of cattle.

Keywords:

cattle, Bible, God, qualities, zoomorphism, literary motif

Aune D.E., Revelation 1-5 (WBC 52a; Nashville: Thomas Nelson Publishers 1997).

Bator W., Religia starożytnego Egiptu. Perspektywa religioznawcza (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012).

Batowska W. – Szlaszyńska Z., Hodowla zwierząt (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1996) I.

Brehm A., Życie zwierząt. Ssaki (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963).

Cansdale G., Animals of Bible Lands (Sydney – Toronto – Auckland – Cape Town: The Paternoster Press 1970).

Ciechocki W. et al., Polskie nazewnictwo ssaków świata (Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN 2015).

Cirlot J.E., Słownik symboli (Kraków: Wydawnictwo Znak 2012).

Ćwiek A., „Religia Egiptu”, Religie Starożytnego Bliskiego Wschodu (red. K. Pilarczyk – J. Drabina) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2008) 27-110.

Daszewska M., „Taurobolium w sztuce rzymskiej”, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności (red. L. Kostuch – K. Ryszewska) (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006) II, 93-103.

Eliade M., The Sacred and the Profane. The Nature of Religion (Harcout – Orlando – Austin – New York: Harvest Book 1987).

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1990).

Głowaciński Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (Warszawa 2001: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne) I.

Graves R. – Patai R., Mity hebrajskie. Księga Rodzaju (Warszawa: Wydawnictwo Cyklady 1993).

Herodotus, Historiae (red. C. Hude) (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis/Oxford Classical Texts; Oxonii: E Typographeo Clarendoniano 2004) I; tł. polskie: Herodot, Dzieje (tł. S. Hammer) (Warszawa: Czytelnik 1959) I.

Jasnos R., „Zoomorficzne aspekty wyobrażenia Boga w Starym Testamencie”, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności (red. L. Kostuch – K. Ryszewska) (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006) I, 169-178.

Jelonek T., Religia Izraela wobec religii ościennych (Kraków: Wydawnictwo Petrus 2009).

Kaleta T., Religie i zwierzęta. Szkice do wspólnego portretu (Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2013).

Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2008) I-II.

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich (Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 1987).

Kopaliński W., Słownik symboli (Warszawa: Wiedza Powszechna 1990).

Lasota-Moskalewska A., Archeozoologia. Ssaki (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008).

Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005).

Lemański J, Księga Wyjścia, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST 1/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 1989).

Margul T., Zwierzę w kulcie i micie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1996).

Matysiak B.W., Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii i Egiptu (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 47; Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” 2010).

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza rozdziały 1 – 12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB NT 1/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2011).

Moscati S., Kultura starożytnych ludów semickich (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963).

Mrozek A., „Religie Palestyny, Syrii i Arabii”, Religie Starożytnego Bliskiego Wschodu (red. K. Pilarczyk – J. Drabina) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2008) 261-312.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Poznań: Pallottinum 52000) [Biblia Tysiąclecia].

Skalska K., Podręczny słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna 1957).

Stanek T., „Asymilacja kulturowych i religijnych wartości ludów ościennych przez Izrael”, Stary Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 39-65.

Stanek T., „Religie starożytnego Bliskiego Wschodu – zarys problematyki”, Stary Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009) 21-38.

Śliwa J., „Egipskie mumie zwierzęce”, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, (red. L. Kostuch – K. Ryszewska) (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006) I, 128-129.

Taracha P., „Religie Anatolii hetyckiej”, Religie Starożytnego Bliskiego Wschodu (red. K. Pilarczyk – J. Drabina) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2008) 178-259.

Wajda A., Szkice z biblijnego zwierzyńca (Kraków: Pertus 2016).


Published
2017-12-01


Wajda, A. M. (2017). The Zoomorphic Aspects of the Image of God in the Holy Scripture: Research on the Background of the Cattle Motif. Verbum Vitae, 32, 177–213. https://doi.org/10.31743/vv.1839

Anna Maria Wajda  wajdaannamaria@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK