The Eagle and Lion in 4 Ezra: Two Opposing Powers of the Eschatological Era

Maria Elżbieta Miduch

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (filia UPJPII) , Poland


Abstract

The Fourth Book of Ezra is one of the Jewish apocryphal apocalypses, written after the destruction Jerusalem Temple. It is a theological reflection on the difficult reality in which Jews participate. The author of 4 Ezra employs symbols in order to project a particular vision of his world, especially zoomorphic symbols. These were not only easy for his first century Jewish readers to relate to but also simple for them to identify and interpret as to their meaning. The Vision of the Eagle and the Lion is a key element of the apocalyptic concept of the book: It symbolizes the power of evil, which is nevertheless defeated by the messiah.

Keywords:

apocalyptic, vision of eagle and lion, IV Book of Ezra, apocrypha

Box G.H., The Ezra Apocalypse (London: Isaac Pitman & Sons 1912).

Charles R.H., The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English (Oxford: Clarendon Press 1969).

Collins J.J., The Encyclopedia of Apocalypticism (New York, NY: Continuum 1999) I.

Collins J.J., Apocalypse. The Morphology of Gener (Missoula, MT: Scholar Press 1979).

Esler P., „The Social Function of 4 Ezra”, Journal for the Study for the New Testament 53 (1994) 99-123. DOI: https://doi.org/10.1177/0142064X9401605306

Gowan D.E., Eschatology of the Old Testament (Edinburgh: T & T Clark 2000).

Jędrzejewski S., „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 51/1 (1998) 29-35. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.633

Lurker M., „Siedem”, Słownik obrazów i symboli biblijnych (red. M. Lurker) (Poznań: Pallottinum 1989).

Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Kraków: Enigma Press 1994).

Miduch M., Apokaliptyka żydowska o nadziei (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012).

Myers, J.M., I and II Esdras. Introduction, Translation and Commentary (New York, NY: Garden City 1974). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261820

Parchem M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Bydgoszcz: KRD 2013).

Parchem M., Pisma Apokaliptyczne i testamenty (Kraków: Enigma Press 2010).

Parchem M., „Symbolika teriomorficzna w żydowskich pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni na przykładzie Księgi Daniela (Dn 7–8), Apokalipsy zwierząt (1Hen 85–90) i Czwartej Księgi Ezdrasza (4 Ezd 11–12)”, Studia Gdańskie 36 (2015) 17-44.

Parchem M., „Wprowadzenie do apokaliptyki”, Pisma apokaliptyczne i testamenty (red. M. Parchem) (Kraków – Mogilany: Enigma Press 2010) 21-114.

Rubinkiewicz R., „Apokaliptyka u progu ery chrześcijańskiej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 51-59. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.1794

Rubinkiewicz R., Apokryfy Starego Testamentu (Warszawa: Vocatio 1999).

Sacchi P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia: Paideia 1990).

Stone M., Ancient Judaism. New Visions and Views (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company 2011).

Stone M., Fourth Ezra. A Commentary on the Book of Fourth Ezra (Minneapolis, MN: Fortress Press 1990).

Stone M., „The Concept of the Messiah in IV Ezra”, Religions in Antiquity: Essays in Memory of E.R. Goodenough (red. J. Neusner) (Leiden: Brill 1968) 295-312. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004378056_018

Szczepanowicz B. – Mrozek A., „Lewiatan”, Atlas zwierząt biblijnych (red. B. Szczepanowicz – A. Mrozek) (Kraków: WAM 2007) 225-229.

Wajda A.M., Szkice z Biblijnego zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016).

Wirpszo K., „Zwierzęce formy strażników w egipskich księgach zaświatów”, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności (red. L. Kostuch – K. Ryszewska) (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006) I, 115-125.

VanderKam J.C., „Reflections on Early Jewish Apocalypses”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu (red. M. S. Wróbel) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

VanderKam J., Wprowadzenie do wczesnego judaizmu (Warszawa: Cyklady 2006).


Published
2017-12-01


Miduch, M. E. (2017). The Eagle and Lion in 4 Ezra: Two Opposing Powers of the Eschatological Era. Verbum Vitae, 32, 215–230. https://doi.org/10.31743/vv.1840

Maria Elżbieta Miduch  mariamiduch@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (filia UPJPII) dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej (UPJPII) mgr teologii (PAT) mgr Studiów Bliskowschodznich (UJ). Wykładowca zagadnien biblijnych w WSDTS oraz WSD OO Franciszkanów w Krakowie. Zainteresowania naukowe: literatura międzytestamentalna, apokaliptyka, mesjanizm, diaspora.License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK