"He may exalt you at the expected time" (1 Pet. 5:6). The Conception of Time in the First Letter of Peter

Stanisław Hałas

The Pontifical University of John Paul II in Cracow , Poland
https://orcid.org/0000-0001-6660-9757


Abstract

In the First Letter of St. Peter we find a clear temporal direction toward a final reward, which will be a divine exaltation and appreciation. Its time is always specified as καιρός, as a concrete moment, a point in time. Otherwise χρόνος, as durative time, always specifies the time of earthly existence, especially from the beginning of Christian life. It is directed toward the final and definitive καιρός. This temporal direction is especially visible in many terms with the preposition εἰς, as hope, heritage in heaven, salvation, exaltation, appreciation, light, and the glory of God. These are especially frequent in the initial part of the Petrine Letter.

Keywords:

time, καιρός, χρόνος

Bielecki, S., Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła (Jak Rozumieć Pismo Święte 11; Lublin: RW KUL 1999).

Bielecki, S., Καιρός chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła (Lublin: RW KUL 1996).

Eisele, W., „Chronos und Kairos. Zum soteriologischen Verhältnis von Zeit und Ewigkeit in den Pastoralbriefen,” Early Christainity 3 (2012) 468-491. DOI: https://doi.org/10.1628/186870312804970943

Elliott, J.H., 1 Peter. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 37 B; New York: Doubleday 2000). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261769

Elliott, J.H., A Home for the Homeless. A Social-Scientific Criticism of 1 Peter. Its Situation and Strategy, With a New Introduction (Minneapolis, MN: Fortress 1990).

Godlewska, A.F., Cierpiał i zostawił wam wzór. Wysoki ideał moralny według 1 P (Warszawa: Fundacja Żywe Słowo – Polska Prowincja Pasjonistów 2017).

Hahn, H.C., „καιρός κτλ.,” Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento (eds. L. Coenen et al.) (Bologna: EDB 1976) 1826-1831.

Hahn, H.C., „χρόνος,” Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento (eds. L. Coenen et al.) (Bologna: EDB 1976) 1831-1836.

Hałas, S., Pierwszy List św. Piotra. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komen-tarz Biblijny. Nowy Testament 17; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007).

Horell, D.G. – Wan, Wei Hsien, „Christology, Eschatology and the Politics of Time in I Pe-ter,” Journal for the Study of the New Testament 38/3 (2016) 263-276. DOI: https://doi.org/10.1177/0142064X16628768

Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, 2 ed. (Warszawa: Vocatio 1995).

Troy, M., „The Present Indicative in the Eschatological Statements of 1 Peter 1:6.8,” Journal of Biblical Literature 111 (1992) 307-312. DOI: https://doi.org/10.2307/3267546

Download

Published
2020-12-21


Hałas, S. (2020). "He may exalt you at the expected time" (1 Pet. 5:6). The Conception of Time in the First Letter of Peter. Verbum Vitae, 38(1), 219–228. https://doi.org/10.31743/vv.1952

Stanisław Hałas  stanha@poczta.onet.pl
The Pontifical University of John Paul II in Cracow

Ks. Stanisław Hałas, sercanin, profesor zwyczajny nauk teologicznych, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor komentarza do Pierwszego Listu św. Piotra opublikowanego w ramach serii Nowy Komentarz Biblijny (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007); specjalizuje się w tematyce miłosierdzia w tradycjach biblijnych i temu tematowi poświęcił książkę Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011).

https://orcid.org/0000-0001-6660-9757License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK