The Eternal Damnation and the Original Sin. The Necessity of a Debate

Eligiusz Piotrowski

Instytut Filozoficzno-teologiczny w Zielonej Górze , Poland
https://orcid.org/0000-0003-3058-6252


Abstract

The eternal damnation is the first consequence of original sin. This truth has been confirmed by the Church through centuries, issuing unequivocal judgments in this matter, which remain valid until today. The teaching of the synod in Carthage (411), which speaks directly of the eternal condemnation of people who died in original sin, is confirmed by successive synods, councils and contemporary documents of the Church. This is also the teaching of the Catechism. The fundamental problem is that Magisterium links the teaching of original sin with the unscientific truth about human origins present on the pages of the Bible. At the same time, learning about original sin is the indispensable basis for the preaching of salvation. The conflict (or at least the tension) between science and faith is obvious, and the attempts made do not seem to notice the essence of the problem or it is treated in a banal way. It is difficult to justify, however, that it is the result of the offence of one human couple. Therefore, it is necessary to debate the reality of  "original sin" and to reconcile it with the modern state of knowledge.

Keywords:

original sin, eternal damnation, evolution, anthropogenesis, Magisterium

Głowa, S. – Bieda, I. (opr.), Breviarium fidei, wyd. 3 (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989) (=BF).

Baron, A. – Pietras, H. (układ i opr.), Dokumenty soborów powszechnych (Źródła Myśli Teologicznej 30; Kraków: WAM 2003) III (=DSP).

Baron, A. – Pietras, H. (układ i opr.), Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Źródła Myśli Teologicznej 37; Kraków: WAM 2006) (=DSyn I).

Baron, A. – Pietras, H. (układ i opr.), Dokumenty synodów od 381 do 431 roku (Źródła Myśli Teologicznej 52 Kraków: WAM 2010) (=DSyn II).

Baron, A. – Pietras, H. (układ i opr.), Dokumenty synodów od 506 do 553 roku (Źródła Myśli Teologicznej 73; Kraków: WAM 2014) (=DSyn III).

Denzinger, H. – Hünermann, P. (wyd.), Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Tekst łacińsko-niemiecki (Fribourgi Brisgoviae – Basileae-Romae-Vindobonae: Herder1999) (=DS).

Fliser, H., Dogma, Dogmen, Dogmatik: eine Untersuchung zur Begründung und zur Entstehungsgeschichte einer theologischen Disziplin von der Reformation bis zur Spätaufklärung (Münster: LIT 2001).

Grzegorz Wielki, Moralia: komentarz do Księgi Hioba, Księgi VI-X (tł. K. Nastał) (Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2006) II.

Heller, M., Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata (Kraków: Universitas 2008).

Heller, M., Ważniejsze niż Wszechświat (Kraków: Copernicus Center Press 2018).

Heller, M., „Znamy tylko małą cząstkę wieczności – ks. Michał Heller w rozmowie z Michałem Jędrzejkiem”, Znak 760 (2018), 6-12.

Hieronim, Listy (tł. J. Czuj) (Warszawa: PAX 1954) III.

Horn, S.O. – Wiedehofer, S. (red.), Schöpfung und Evolution. Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI. in Castel Gandolfo, (Augsburg: Sankt Ulrich 2007).

Jan Paweł II, „Magisterium Kościoła wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Świętego do człownków Papieskiej Akademii Nauk”, L’Osservatore Romano [wydanie polskie] 18/1 (1997) 18-19.

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1987).

Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 1994) (=KKK).

Konferencja Episkopatu Polski, Kościół wobec ewolucji. Stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski (27.11.2006), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kosciol_ewolucja_27112006.html.

Kongregacja Nauki Wiary, W trosce o pełnię wiary. Dokument Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000 (red. Z. Zimowski – J. Królikowski) (Tarnów: Biblos 2002).

Kongregacja Nauki Wiary, „List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii”, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994 (tł. i opr. Z. Zimowski – J. Królikowski) (Tarnów: Biblos 1995) 129-132.

Kongregacja Nauki Wiary, „Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły „wyznania wiary”, W trosce o pełnię wiary. Dokument Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000 (Tarnów: Biblos 2002) 48-56.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (tł. J. Królikowski) (Poznań: Pallottinum 2008).

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Aktualne problemy eschatologii”, Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996 (red. J. Królikowski) (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000).

Müller, G.L., Dogmatyka katolicka (tł. W. Szymona) (Kraków: WAM 2015).

Pius XII, Encyklika Humani generis [1950].

Ratzinger, J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne (tł. M. Węcławski) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1985).

Ratzinger, J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo (tł. Z. Włodkowa) (Kraków: Wydawnictwo Znak 1994).

Slon, V., et al., „The Genome of the Offspring of a Neanderthal Mother and a Denisovan Father”, Nature 561 (2018) 113-116. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0455-x

Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”, Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum 2008) (=KDK).

Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”, Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, wyd. 2 (Poznań: Pallottinum 2008) (=KK).

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, wyd. 2 (Poznań: Pallottinum 2008) (=DK).

Życiński, J., Bóg i stworzenie. Zarys teorii ewolucji (Lublin: Gaudium 2011).


Published
2019-12-27


Piotrowski, E. (2019). The Eternal Damnation and the Original Sin. The Necessity of a Debate. Verbum Vitae, 36, 285–313. https://doi.org/10.31743/vv.3318

Eligiusz Piotrowski  e.piotrowski@ep.edu.pl
Instytut Filozoficzno-teologiczny w Zielonej Górze

Ks. Eligiusz Piotrowski, prezbiter diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, autor m.in. podręcznika Traktat o Trójcy Świętej (Dogmatyka 4; Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2007), tłumacz dzieł Hansa Ursa von Balthasara (m.in. Teologia misterium paschalnego [Kraków: WAM 2001]), w latach 1998-2006 dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego w Zielonej Górze, a w latach 2005-2009 wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej.

https://orcid.org/0000-0003-3058-6252License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK