The Experience of God in the Present Moment as a Turning Point in Life’s Perception. A Study on ἄρτι in the Book of Revelation

Joanna Nowińska

ITKM/UPJPIIInstytut Teologiczny Księży Misjonarzy/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6386-1268


Abstract

The article analyses the meaning of the word ἄρτι in the Book of Revelation. This is achieved mainly by use of semiotic and contextual methods, applying a canonical approach, and by drawing on other humanistic disciplines. The important meaning of “present”, as discovered in this research, enriches the Old Testament reflections about time. The exegesis of ἄρτι in the Book of Revelation pays attention to God’s current reign, the point of victory over the devil, and emphasizes the availability of salvation at the present time. The interpretive context of this meaning of ἄρτι is defined by the personal relationship with God, a relationship that changes human attitudes toward troubles, sorrows, and death. Their destructive power is diminished, and fears fade away, as human attention is shifted towards the proximity of a loving God. Taking into consideration the chiastic structure of Apocalypse makes possible the discovery of the complementary benefits, as described in Rev 12:10 and 14:13, which are accessible to readers who consciously live in the present moment.

Keywords:

ἄρτι, now, salvation, God, death, victory

Aune, D.E., „God and Time in the Apocalypse of John”, Apocalypticism, Prophecy and Magic in Early Christianity. Collected Essays (red. D.E. Aune) (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 199; Tübingen: Mohr Siebeck 2006) 261-279.

Aune, D.E., Revelation 6-16 (World Biblical Commentary 52B; Nashville, TN: Nelson 1998).

Blount, B.K., Revelation: A Commentary (Louisville, KY: Westminster John Knox Press 2009).

Bucur, B.G., „Hierarchy, Prophecy and the Angelomorphic Spirit: A Contribution to the Study of the Book of Revelation. Wirkungsgeschichte”, Journal of Biblical Literature 127/1 (2008) 173-194. DOI: https://doi.org/10.2307/25610113

Friberg, T., Analytical Lexicon to the Greek New Testament (BibleWorks 10).

Grabiner, S.Ch., Revelation’s Hymns. A Commentary on the Cosmic Conflict (Diss. University of South Africa; Pretoria 2013) https://core.ac.uk/download/pdf/43173112.pdf [dostęp: 27.11.2018].

Haręzga, S., Błogosławieństwa Apokalipsy (Attende Lectioni 17; Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992).

Kępiński, A., Lęk, wyd. 2 (Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1987).

Kręcidło, J., „Jezus a czas w perspektywie antropologii kulturowej”, Verbum Vitae 35 (2019) 167-185. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1931 DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1931

Lebiedziuk, R.J., „Apokalipsa 14,6 – ewangelia sądu?”, Warszawskie Studia Teologiczne 15 (2002) 67-84.

Louw, J.P. – Nida E.A., Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains (BibleWorks 10).

Malina, B., „Christ and Time: Swiss or Mediterranean”, Catholic Biblical Quarterly 51 (1989) 1-31.

Moulton, J.H., Milligan G., Vocabulary of the Greek Testament (BibleWorks 10).

Muchowski, P., „Rozpoznać znaki: esseńska koncepcja czasu”, Theologica Wratislaviensia 2 (2007) 39-49.

Mueller, E., „The End Time Remnant in Revelation”, Journal of the Adventist Theological Society 11/1-2 (2000) 188-204.

Nowińska, J., „Jak tyka zegar apokaliptyczny? Ujęcia temporalne w apokaliptyce Starego Testamentu”, „Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Księga pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa (red. G. Baran) (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2019) 311-335.

Nowińska, J., „Miłość i bliskość między Bogiem a człowiekiem na przykładzie Ap 12,10”, Lumen Bibliae 5/5 (2015) 135-142.

Percer, L.R., The War in Heaven: Michael and Messiah in Revelation 12 (Diss. Baylor University; Waco, TX 1999).

Popielewski, W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Studia Biblica 1; Kielce: Verbum 2001).

Shea, W.H. – Christian, E., “The Chiastic Structure of Revelation 12:1-15:4. The Great Controversy Vision”, Andrews University Seminary Studies 38/2 (2000) 269-292.

Siemieniec, T., „Bóg jako Pan historii świata i ludzi w świetle Apokalipsy Janowej”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 19/2 (2012) 129-155.

Siemieniec, T., „Kim są »umarli« w Apokalipsie? Propozycja interpretacji terminu οἱ νεκροὶ”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 14 (2017) 389-425.

Swete, H.B., The Apocalypse of St. John. The Greek Text with Introduction Notes and Indices (Eugene: Wipf and Stock 1998).

Thayer, H., Greek-English Lexicon of the New Testament (BibleWorks 10).

Tolle, E., Potęga teraźniejszości (Łódź: Galaktyka 2010).

Venter, P.M., “Understanding the Concept of ‘Time’ in Daniel”, Skrif en Kerk 21/3 (2000) 666-681. DOI: https://doi.org/10.4102/ve.v21i3.659

Whitaker, R.J., Ekphrasis, Vision, and Persuasion in the Book of Revelation (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2/410; Tübingen: Mohr Siebeck 2015). DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-154008-0


Published
2020-12-21


Nowińska, J. (2020). The Experience of God in the Present Moment as a Turning Point in Life’s Perception. A Study on ἄρτι in the Book of Revelation. Verbum Vitae, 38(1), 229–243. https://doi.org/10.31743/vv.4862

Joanna Nowińska  probablefdlc@gmail.com
ITKM/UPJPIIInstytut Teologiczny Księży Misjonarzy/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

S. Joanna Nowińska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie biblistyki (UPJPII, 2018), wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, European Association of Biblical Studies i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zainteresowania badawcze: apokaliptyka kanoniczna – egzegeza i teologia, badania interdyscyplinarne tekstu biblijnego. Ostatnia publikacja książkowa: Co słyszysz poza słowem. Sound design Apokalipsy św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 47; Warszawa: Vocatio 2016).

https://orcid.org/0000-0002-6386-1268License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK