Tom 22 (2012): Modlitwa - czym jest?
Artykuły – Stary Testament

Mirosław Jasiński
15-46
opublikowany: 2012-12-14
Mirosław Wróbel
47-58
opublikowany: 2012-12-14
Antoni Tronina
59-73
opublikowany: 2012-12-14
Artykuły – Nowy Testament

Krzysztof Mielcarek
75-92
opublikowany: 2012-12-14
Ryszard Zawadzki
93-110
opublikowany: 2012-12-14
Witold Burda
111-135
opublikowany: 2012-12-14
Stefan Szymik
137-154
opublikowany: 2012-12-14
Paweł Podeszwa
155-184
opublikowany: 2012-12-14
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Mariusz Szram
185-201
opublikowany: 2012-12-14
Marta Ziółkowska
203-213
opublikowany: 2012-12-14
Marek Chmielewski
215-233
opublikowany: 2012-12-14