„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Punktacja MNiSW: 40 pkt. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).  Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane: Google Scholar; Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Baza czasopism humanistycznych (BazHum). (więcej)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0044-4405 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2543-9715 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Informacja

2020-10-29

MNiSW_2020_Ewa.jpg
Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 126/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.

Online First Publication

2020-09-28

We are pleased to announce a new publishing possibility for our authors and readers. Online First option will be the immediate online publication of all accepted papers. This means an enormous reduction in publication time. It will no longer be necessary for texts to wait until the “next available issue”.

            We also invite you to submit further texts on the sociology of values and broadly understood social and cultural axiology.

            Our journal also has a profile on Twitter, which – we hope – will improve communication of the editorial team with readers and potential authors https://twitter.com/StudiaV

 

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2020-06-24

Profil naszego czasopisma funkcjonuje także na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator  – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

   • Google Scholar
  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)
  • EBSCO
  • Most Wiedzy
  • Biblioteka Nauki
  • Index Copernicus

MNISW
70 (2021)