Impact of the judgement of CJEU in case C-285/18 on in-house transactions in Poland


Abstrakt

W przedmiotowym artykule dokonano analizy prawnej wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (Sprawa C 285/18). Wyrok ten odgrywa istotną rolę w interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej. W szczególności w tych, które wdrożyły unijne przepisy dotyczące zamówień wewnętrznych, wprowadzając jednocześnie ograniczenia w stosunku do przepisów unijnych. Omówiono również aktualne polskie przepisy dotyczące zamówień wewnętrznych w tym obszarze.

Słowa kluczowe:

zamówienia in-house, dyrektywa 2014/24/UE, wyrok TSUE, sprawa Irgita

Normative acts
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing directive 2004/18/EC (Official Journal of the European Union, L 094, 28 March 2014, p. 65, later referred to as Directive 2014/24/EU).
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (Official Journal of the European Union, L 134, 30 April 2004, p. 114).
Public Procurement Law Act of 29 January 2004 (Polish Journal of Laws 2019, item 1843 as amended).
Public Finance Act of 27 August 2009 (Polish Journal of Laws of 2019, item 869 as amended).

Jurisprudence
Judgment of the Court of 18 November 1999 in case C 107/98, Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (so called Teckal case).
Judgment of the Court of 11 January 2005 in case C 26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall – und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (2005/1/I-1, so called Stadt Halle case).
Judgment of the Court of 13 October 2005 in case C 458/03 Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG (2005/10A/I-8585, so called Parking case).
Judgment of the Court of 11 May 2006 in case C 340/04 Carbotermo SpA and Consorzio Alisei v Comune di Busto Arsizio and AGESP SpA (2006/5A/I-4137, so called Carbotermo case).
Judgement of the Court of in case C 285/18 Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija v UAB ‘Irgita’,UAB ‘Kauno švara’ (so called Irgita).
Judgement of the Court of 6 February 2020 in joined cases from C 89/19 to C 91/19 Rieco SpA v Comune di Lanciano and Others ((ECLI:EU:C:2020:87 so called Rieco).
Judgment of the National Appeal Chamber (2017), KIO 96/17, LEX No. 2237189.

Literature
Hartung, W. (2019). Case C-285/18 Irgita, Judgment of the Court of Justice of the European Union (4th Chamber) of 3 October 2019. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 14(4), 262-267.
Horubski, K. (2006). Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Samorząd Terytorialny, 10, 7-16.
Janssen, W., Olson, E. (2020). On Competition, Free Movement and Procurement. Irgita’s Public Cooperation Conundrum. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 15(1), 2-12.
Kiraga, J. (2019). Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-285/18. Animus. Prawo zamówień publicznych, 3, 41-45. Retrieved from http://www.ia.edu.pl/wp-content/uploads/Animus-tom-3.pdf, 3.08.2020. .
Koralewska, M., Wołowicz K. (n.d.). Instytucja gospodarki budżetowej. W: Leksykon budżetowy. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=8408639345455BADC1257A5A003A536C&null=null, 20.07.2020. .
Nowicki, H. (2017). Nowe regulacje prawne w zakresie zamówień i koncesji in house. In: M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk (Eds.), Modernizacja Zamówień Publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku), Warszawa , Ius Publicum.
Nowicki, H. & Nowicki, P. (2010). Zamówienia „in house” i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. In A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy & W. Starzyński (Eds.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej: Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r. w Łodzi (pp. 115-124). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Retrieved from https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/24900/publ_konf_miedz_lodz_2010.pdf, 15.07.2020. .
Nowicki, P. (2020), Zamówienia in house w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. In: P. Nowicki, E. Przeszło, H. Wolska, Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house, Warszawa: Wolters Kluwer.
Skibińska, E. (2019). Zamówienie typu in house. Monitor Prawniczy, 22. Retrieved from https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/aktualnosc/zamowienie-typu-emin-houseem-1/., 28.07.2020.
Wolska, H. (2018). Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
Pobierz

Opublikowane
2021-03-31


Jaś-Nowopolska, M., & Wolska, H. (2021). Impact of the judgement of CJEU in case C-285/18 on in-house transactions in Poland. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (1), 63–76. https://doi.org/10.31743/ppe.10348