70 punktów dla Verbum Vitae!

2020-01-16

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i czytelnicy Verbum Vitae,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (20.12.2019) półrocznik Verbum Vitae uzyskał 70 punktów. Na chwilę obecną, nasz półrocznik jest jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania Verbum Vitae. Największym wyzwaniem jest umiędzynarodowienie naszego czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w zagranicznym obiegu myśli teologicznej. W dziele „Varia”, który znajduje się w każdym numerze, publikować chcemy anglojęzyczne artykuły teologiczne bezpośrednio niezwiązane z tematem numeru.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy,

Zespół Redakcyjny Verbum Vitae