„Zeszyty Naukowe KUL” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Punktacja MNiSW: 20 pkt. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).  Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane: Google Scholar; Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Baza czasopism humanistycznych (BazHum). (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0044-4405 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2543-9715 LIBCOM JOURNAL

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2020-06-24

Profil naszego czasopisma funkcjonuje także na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator  – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

 

Nowe gremia w ZNKUL i ich afiliacja do nauk socjologicznych

2020-06-19

„Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne. Tym samym reprezentują one socjologię w KUL. Decyzje te spowodowały zmiany w składzie: Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej [zob. https://czasopisma.kul.pl/znkul/about/editorialTeam], a także w profilu naukowym ZNKUL. Ten ostatni będzie koncentrować się na problematyce socjologii wartości czy szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Będzie obejmował studia i badania nad wartościami, np. ich funkcjami, przemianami, konfliktami zachodzącymi między kategoriami aksjologicznymi i interesami, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego ZNKUL będą otwarte na aplikację podejścia interdyscyplinarnego. Konstatacja ta stanowi zaproszenie do współtworzenia kolejnych numerów naszego Kwartalnika przez badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą zajmujących się  problematyką  z zakresu socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej.  • Google Scholar
  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)

MNISW
20