Tom 40 Nr 1 (1993): Roczniki TeologiczneSłowo wstępne

Artykuły

Stanisław Potocki
43-60
Ryszard Rubinkiewicz
97-107
Recenzje

Sprawozdania