Tom 52 Nr 2 (2008): Księga Jubileuszowa ks. prof. Stanisława LongoszaArtykuły

Antoni Paciorek
807-818
Jerzy Pałucki
819-826
Beata Pawłowska-Blachaczek
843-854
Jarosław Przeździecki
893-906
Jerzy Smoleń
965-973
Przemysław Szewczyk
1085-1094