Tom 4 (2003): Dlaczego Nowe Przymierze?Słowo wstępne

Artykuły – Stary Testament

Artykuły – Nowy Testament

Artur Malina
121-139
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Recenzje

Wojciech Pikor
285-292