The Review of European and Comparative Law (od 1988 do 2018 r. jako The Review of Comparative Law, ISSN 0860-8156) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.
Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej.  (więcej)

LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-384X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/recl

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Prace nad platformą czasopism

2018-10-16

Ze względu na trwające prace nad tworzeniem Platformy Czasopism "CzasKUL" uprzejmie informujemy, że archiwalne wydania czasopisma dostępne są pod dotychczasowym adresem internetowym: http://www.kul.pl/wydane-numery-czasopisma,art_24474.html  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI World of Journals
  • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
  • Czytelni Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)

MNISW
5

Index Copernicus
86,04