The Review of European and Comparative Law (od 1988 do 2018 r. jako The Review of Comparative Law, ISSN 0860-8156) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.
Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej.  (więcej)

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 31 lipca 2019 r. przyznano mu 40 pkt. 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-384X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/recl

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-04

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Review of European and Comparative Law uzyskało 90/100 punktów i jest przewidziane do objęcia finansowaniem. Tym samym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych ... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.), czasopismo znajdzie się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z pulą 20 pkt.

Prace nad platformą czasopism

2018-10-16

Ze względu na trwające prace nad tworzeniem Platformy Czasopism "CzasKUL" uprzejmie informujemy, że archiwalne wydania czasopisma dostępne są pod dotychczasowym adresem internetowym: http://www.kul.pl/wydane-numery-czasopisma,art_24474.html  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI World of Journals
  • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
  • Czytelni Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)

MNISW
40

Index Copernicus
99,2