Zespół redakcyjnyREDAKCJA CZASOPISMA

Redaktor naczelny
Andrzej HERBET (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Członkowie redakcji
Marcin BURZEC (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Małgorzata GANCZAR (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Luigi Mariano GUZZO (Università "Magna Graecia" di Catanzaro, Włochy)
Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Soraya RODRIGUEZ LOSADA (Uniwersytet w Vigo, Hiszpania)
Robert TABASZEWSKI (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Jacek TRZEWIK (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

RADA NAUKOWA

Prof. Gabriel Bocksang Hola (Pontificia Universidad Católica de Chile, Republic of Chile)
Prof. Paolo Carozza (Notre Dame Law School, USA)
Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. Xiangshun Ding (Renmin Law School, University of China, China)
Prof. Dr. Tamás M. Horváth (University of Debrecen, Hungary)
Prof. Miomira Kostić (University of Niš, Republic of Serbia)
Prof. Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (University CEU San Pablo, Spain)
Prof. Carmen Parra Rodriguez (University Abat Oliba CEU, Spain)
Prof. Christoph U. Schmid (University of Bremen, Germany)
Prof. Gianluca Selicato (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Prof. dr. Stanka Setnikar-Cankar (University of Ljubljana, Slovenia)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg, Germany)