Contact

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Polska

Principal Contact

Milena Kloczkowska
The John Paul II Catholic University of Lublin

Support Contact

Piotr Karwasiński