PROCES RECENZJI

Rozpoczynając od tomu 18 (rok 2013) procedura recenzji oparta jest o następujące zasady:

  1. Komitet Redakcji czasopisma „Review of European and Comparative Law” przeprowadza wstępną analizę / ocenę dzieła przesłanego do publikacji. Kryteria, których redaktorzy używają to zgodność z profilem czasopisma, oryginalność i doniosłość naukowa oraz standardy językowe (weryfikacja przez native speakera).
  2. Komitet Redakcyjny przed przesłaniem tekstu do recenzji weryfikuje spełnienie przez tekst wymagań edytorskich i dotyczących bibliografii i przypisów. 
  3. Poszczególne dzieła są poddawane recenzji wewnętrznej przez redaktorów i/lub recenzji zewnętrznej przez 2 recenzentów rekomendowanych przez Komitet Redakcyjny czasopisma. Afiliacja recenzenta musi być inna niż autora.
  4. W trakcie procedury recenzji Komitet Redakcyjny gwarantuje, że Autorzy i Recenzenci nie poznają swojej tożsamości (double-blind review process).
  5. Recenzje są zamieszczane w formie elektronicznej na platformie i przesyłane następnie Autorom. Muszą one zawierać ocenę dotyczącą akceptacji dzieła (jego nowości i doniosłości naukowej).

Formularz recenzji