WYDAWCA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


Adres wydawnictwa

Wydawnictwo KUL
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

tel.: (+48) 81 740-93-40
fax: (+48) 81 740-93-50
e-mail: wydawnictwo@kul.pl