HISTORIA CZASOPISMA

Pierwszy numer Review opublikowany został w 1988 r. Redaktorem naczelnym był prof. Jan Widacki. W latach 1988-1990 czasopismo ukazywało się pod nazwą The Review of Comparative Law (ISSN 0860-8156). Na łamach periodyku publikowane były opracowania naukowe z zakresu prawa, historii prawa, filozofii prawa, prawa kanonicznego i relacji Kościół–Państwo, kryminologii, medycyny prawnej. Reaktywowane zostało w 2002 r. pod nazwą Review of Comparative Law. Redaktorem naczelnym był prof. Grzegorz Górski, w latach 2011-2015 prof. Artur Kuś, w latach 2015-2016 prof. Marcin Szewczak. Początkowo ukazywało się jako półrocznik, a następnie rocznik. Od 2015 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. W 2017 r. funkcję redaktora naczelnego czasopisma objął prof. Andrzej Herbet. Od 2018 r. pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Od tego roku ukazuje się pod nazwą Review of European and Comparative Law (e-ISSN 2545-384X). Review jest periodykiem w pełni anglojęzycznym, publikującym materiały naukowe (artykuły, glosy, recenzje) z zakresu prawa porównawczego systemów prawnych państw UE oraz Polski.