Review of European and Comparative Law (RECoL, formerly Review of Comparative Law) is issued as a journal publishing articles in English written by Polish and foreign authors. The Review also serves as a discussion forum in a broader international context. Moreover, it provides an opportunity to present Polish juridical output abroad. As the name of the periodical suggests, the intention of the Editors is to present legal institutions in the European and comparative perspective.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2545-384X (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licence:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
CURRENT ISSUE
 
 

Review of European and Comparative Law – 70 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych

2021-02-12

Miło nam poinformować, że kwartalnik Review of European and Comparative Law uzyskał 70 punktów w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

Zapraszamy do publikowania na łamach naszego czasopisma, a Autorom i Recenzentom dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zespół redakcyjny Review of European and Comparative Law • Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
 • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)
 • Dimensions
 • Scilit
 • Google Scholar
 • JournalTOCs
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Biblioteka Nauki
 • MOST Wiedzy
 • EBSCO
 • Sherpa Romeo

IF
0,1

MNiSW
70

Index Copernicus
100.00

Pobieranie

Full Issue


 

The journal co-financed by the Ministry of Education and Science within the programme "Rozwój czasopism naukowych" [Development of scientific journals]. Contract no. RCN/SN/0287/2021/1 of 14 December 2022. Project duration: 1 December 2022 - 30 November 2024. The amount of co-financing is 66 985,50 PLN.