Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MEiN z 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

ISSN: 2545-384X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Review of European and Comparative Law – 70 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych

2021-02-12

Miło nam poinformować, że kwartalnik Review of European and Comparative Law uzyskał 70 punktów w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

Zapraszamy do publikowania na łamach naszego czasopisma, a Autorom i Recenzentom dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zespół redakcyjny Review of European and Comparative Law

Call for papers

2021-02-04

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do nadsyłania ich do naszego czasopisma za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL.

Teksty, przygotowane zgodnie z → wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać korzystając z funkcji „Zgłoś tekst”. Obecnie zbieramy materiały do numerów planowanych do publikacji w 2022 r.

Dotychczasowa strona internetowa czasopisma: https://www.kul.pl/review-of-european-and-comparative-law,art_24471.html, nie będzie już aktualizowana.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Wydane numery

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2020-01-15

logo-mnisw.jpg

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Dofinansowane zadania: 1) Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i 2) Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 122/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r. • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ICI Journals Master List
 • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)
 • Dimensions
 • Scilit
 • Google Scholar
 • JournalTOCs
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Biblioteka Nauki
 • MOST Wiedzy
 • EBSCO
 • DOAJ

MNISW
70

Index Copernicus
100.00

Pobieranie

Pełny numer