Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MEiN z 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt.

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2545-384X (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Call for papers

2022-01-17

"Review of European and Comparative Law" editorial board kindly invite to submit research papers, materials or book reviews on the special issues of the journal, which are scheduled to be published on the dates mentioned below.

Review of European and Comparative Law – 70 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych

2021-02-12

Miło nam poinformować, że kwartalnik Review of European and Comparative Law uzyskał 70 punktów w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

Zapraszamy do publikowania na łamach naszego czasopisma, a Autorom i Recenzentom dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zespół redakcyjny Review of European and Comparative Law

Call for papers

2021-02-04

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do nadsyłania ich do naszego czasopisma za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL.

Teksty, przygotowane zgodnie z → wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać korzystając z funkcji „Zgłoś tekst”. Obecnie zbieramy materiały do numerów planowanych do publikacji w 2022 r.

Dotychczasowa strona internetowa czasopisma: https://www.kul.pl/review-of-european-and-comparative-law,art_24471.html, nie będzie już aktualizowana.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Wydane numery

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2020-01-15

logo-mnisw.jpg

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Dofinansowane zadania: 1) Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Review of Comparative Law" i 2) Zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji zgłoszonych do "Review of Comparative Law". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 122/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r. • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ICI Journals Master List
 • Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych Wolters Kluwer on-line (baza SIP LEX)
 • Dimensions
 • Scilit
 • Google Scholar
 • JournalTOCs
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Biblioteka Nauki
 • MOST Wiedzy
 • EBSCO
 • DOAJ
 • Sherpa Romeo

MNISW
70

Index Copernicus
100.00