Call for papers

2021-02-04

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do nadsyłania ich do naszego czasopisma za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL.

Teksty, przygotowane zgodnie z → wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać korzystając z funkcji „Zgłoś tekst”. Obecnie zbieramy materiały do numerów planowanych do publikacji w 2022 r.

Dotychczasowa strona internetowa czasopisma: https://www.kul.pl/review-of-european-and-comparative-law,art_24471.html, nie będzie już aktualizowana.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Wydane numery