State Purchasing Policy – A New Institution of Public Procurement Law

Ewa Katarzyna Czech

Faculty of Law, University of Bialystok , Poland
https://orcid.org/0000-0001-5421-4053

Andrzej Panasiuk

Faculty of Law, University of Bialystok , Poland
https://orcid.org/0000-0002-0847-2315


Abstract

The state's purchasing policy is one of the new institutions of the Public Procurement Law. Influenced by the changes in the package of directives coordinating public procurement procedures in 2014, our national legislator has taken steps to use public procurement for purposes other than strictly purchasing. Therefore, the authors' considerations strive to define the concept of "purchasing policy of the state", outlining the role and scope thereof in the functioning of the modern state. Furthermore, the authors try to point out problems related to its implementation by the public authorities, stating finally that purchasing policy will only be effectively implemented if all participants of the public procurement market are aware of the policy objectives.

Keywords:

Public procurement law, National purchasing policy, Directives coordinating public procurement procedures

Arrowsmith, Sue. “Horizontal Policies in Public Procurement. A Taxonomy.” Journal of Public Procurement, no. 10(2) (2010): 149–186.

Dąbrowski, Zdzisław. ”Aktualne koncepcje planowania (gospodarki narodowej).” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 1 (1984): 206.

Dąbrowski, Zdzisław. ”Aktualne koncepcje planowania (gospodarki narodowej).” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 1 (1984): 206.

Hausner, Jerzy. Zarządzanie publiczne. Warsaw: Wyd. Scholar, 2008.

Izdebski, Hubert, and Michał Kulesza. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warsaw: Liber, 1998.

Izdebski, Hubert. Historia myśli politycznej i prawnej. Warszawa: C.H. Beck, 1996.

Loader, Kim. “The Challenge of Competitive Procurement: Value for Money Versus Small Business Support.” Public Money & Management, no. 27 (2007): 307–314.

Mccrudden, Christopher. Buying Social Justice: Equality, Government Procurement & Legal Change. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Panasiuk, Andrzej. Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych. Bydgoszcz – Warsaw: Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.

Schooner, Steven L. “Commercial Purchasing: the Chasm between the United States Government’s Evolving Policy and Practice.” In Public Procurement: the Continuing Revolution, edited by Sue Arrowsmith, and Martin Trybus, 63. London: Kluwer Law International, 2002.

Schooner, Steven L. “Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law.” Public Procurement Law Review, no. 11 (2002): 103.

Sześciło, Dawid. ”Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu.” In Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, edited by Dawid Sześciło, 58. Warsaw: Wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Szydło, Marek. ”Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki.” In Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, edited by Barbara Popowska, 143–161. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

Wierzbowski, Marek. Prawo gospodarcze. Zagadnienia publicznoprawne. Warsaw: WoltersKluwer, 2005.
Download

Published
2020-12-11


Czech, E. K., & Panasiuk, A. (2020). State Purchasing Policy – A New Institution of Public Procurement Law. Review of European and Comparative Law, 43(4), 163–175. https://doi.org/10.31743/recl.10654

Ewa Katarzyna Czech  e.czech@uwb.edu.pl
Faculty of Law, University of Bialystok

Dr. habil. Ewa Katarzyna Czech, Associate Professor UwB, Faculty of Law, University of Bialystok; correspondence address: Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Poland; e-mail: e.czech@uwb.edu.pl; https://orcid.org/0000-0001-5421-4053.

https://orcid.org/0000-0001-5421-4053
Andrzej Panasiuk 
Faculty of Law, University of Bialystok

Dr. habil. Andrzej Panasiuk, Associate Professor UwB, Faculty of Law, University of Bialystok; correspondence address: Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Poland; e-mail: a.panasiuk@uwb.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-0847-2315.

https://orcid.org/0000-0002-0847-2315License

Creative Commons CC-BY