New technologies in Polish commercial arbitration on the background of European Union regulations

Karol Ryszkowski

Cracow University of Economics , Poland
https://orcid.org/0000-0003-2744-3533


Abstract

Commercial arbitration in Poland has to face contemporary problems, including those related to the constant development of information technologies, and therefore new technologies. It is seen during the COVID pandemic. This article is intended to assess the state of Polish regulation on the background of European Union regulations in the abovementioned area and to propose potential changes to the Polish legislation[1] if they are needed.

 

[1] Karol Ryszkowski, “New technologies in the Polish commercial arbitration,” in Právo, obchod, ekonomika : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, and Regina Hučková (Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel’stvo Šafárik Press, 2020), 249.

Keywords:

new technologies, European Union law, contract law, arbitration law, COVID pandemic

Chang, Eric. “A Roundup of Tech and Dispute Resolution News, March 9, 2021.” http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/03/09/a-roundup-of-tech-and-dispute-resolution-news/.

Council of Europe. “MAKING JUSTICE MORE EFFICIENT, 15 years serving justice in Europe.” https://rm.coe.int/prems-083118-bil-2013-15e-anniversaire-cepej-web/16808b5ee4.

European Commission for the Efficiency of Justice. “Possible introduction of a mechanism for certifying artificial intelligence tools and services in the sphere of justice and the judiciary: Feasibility Study.” https://rm.coe.int/feasability-study-en-cepej-2020-15/1680a0adf4.

Mania, Karolina. “ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia.” ADR. Arbitraż i Mediacja, no. 1(9) (2010): 73–83.

Olaś, Andrzej. “Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure.” In Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns’kij docvìd virìšennâ, edited by Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, and Roksolana Hanik-Pospolìtak, 100–117. Kiїv: VD "Dakor", 2018.

Rojek-Socha, Patrycja. “Prof. Gołaczyński: Arbitraż szansą dla przedsiębiorców w czasie epidemii.” https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/arbitraz-szansa-dla-przedsiebiorcow-w-czasie-epidemii-prof-dr,500636.html.

Ryszkowski, Karol. “The Arbitration in Consumer Matters and New Technologies in Polish Law Against the Background of European Union Law.” In Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works, edited by Jozef Suchoža, Ján Husár, and Regina Hučková, 184–195. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel’stvo Šafárik Press, 2021.

Ryszkowski, Karol. “Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa.” ADR. Arbitraż i Mediacja, no. 1(21) (2013): 77–102.

Ryszkowski, Karol. “Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, no. 114, Seria Prawnicza, Prawo 32 (2021). DOI: https://doi.org/10.15584/actaires.2021.1.14

Ryszkowski, Karol. “New technologies in the Polish commercial arbitration.” In Právo, obchod, ekonomika : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), edited by Jozef Suchoža, Ján Husár, and Regina Hučková, 249–253. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel’stvo Šafárik Press, 2020.

Ryszkowski, Karol. “Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim.” In Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns’kij docvìd virìšennâ, edited by Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, and Roksolana Hanik-Pospolìtak, 148–160. Kiїv: VD "Dakor", 2018.

Ryszkowski, Karol. “Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC.” ADR. Arbitraż i Mediacja, no. 2(50) (2020): 89–96.

Ryszkowski, Karol. Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych. Warszawa: C.H. Beck, 2019.

Szumańska, Joanna. “Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track).” Przegląd Prawno-Ekonomiczny, no. 2(39) (2017): 259–272.

Zawistowski, Marcin. “Czy sądy polubowne mogą zastąpić sądy powszechne?.” https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1470813,sady-polubowne-sady-powszechne-koronawirus.html.

Ziemblicki, Bartosz. Arbitraż online, Online Arbitration Press. Wrocław: Online Arbitration Press, 2017.

Zienkiewicz, Adam. “Nowe technologie informatyczne na tle pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskie.” Edukacja Prawnicza, no. 11 (2014): 15–18.

Download

Published
2022-03-10


Ryszkowski, K. (2022). New technologies in Polish commercial arbitration on the background of European Union regulations. Review of European and Comparative Law, 48(1), 29–41. https://doi.org/10.31743/recl.12301

Karol Ryszkowski  ryszkowskikarol@gmail.com
Cracow University of Economics

Dr., Assistant Professor, Institute of Law, Cracow University of Economics; correspondence address: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland.

https://orcid.org/0000-0003-2744-3533License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY