Pro-Constitutional Interpretation of Statutes. A Few Remarks Related to the Dispute about Judicial Activism

Hubert Kaczmarczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Polska
https://orcid.org/0000-0002-0075-9899


Abstrakt

The article presents an opinion in the discussion on the limits of judicial activism. The active attitude of judges in the law-making process according to the so-called concept of ‘pro-constitutional interpretation of the law’ can be observed more and more often. While we may agree with the view that the role of a judge is to pronounce a fair verdict based on the applicable law and judges may give meaning to statutory provisions supplemented with an axiology of the Constitution, the problem appears with particular sharpness when such a pro-constitutional interpretation leads to a specific application of the provisions contra legem.

Słowa kluczowe:

judicial activism, limits of legal interpretation, pro-constitutional interpretation of statutes

Banaszak, Bogusław. “Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego.” Przegląd Sejmowy 4 (93) (2009): 69–74.

Gomułowicz, Andrzej. “Sędzia a „poprawianie” prawa – zasadnicze dylematy.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego 1 (2012): 9–17.

Kuczma, Paweł. “O aktywizmie sędziowskim.” Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych 9 (2016): 187–197.

Luhmann, Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt A. M.: Suhrkamp, 1993.

Morawski, Lech. “Zasada trójpodziału władzy. Trybunał Konstytucyjny i aktywizm sędziowski.” Przegląd Sejmowy 4 (93) (2009): 59–74.

Schlesinger, Arthur M., Jr. “The Supreme Court.” XXXV Fortune 73 (January 1947): 73–79.

Winczorek, Piotr. Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warsaw: LIBER, 2000.

Zajadło, Jerzy. “Nieposłuszeństwo sędziowskie.” Państwo i Prawo 1 (2016): 18–39.

Zieliński, Maciej. “Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3 (2006): 93–101.

Zieliński, Maciej, and Marek Zirk-Sadowski. “Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2 (2011): 99–111.


Opublikowane
2021-08-21


Kaczmarczyk, H. (2021). Pro-Constitutional Interpretation of Statutes. A Few Remarks Related to the Dispute about Judicial Activism. Review of European and Comparative Law, 46(3), 93–107. https://doi.org/10.31743/recl.12330

Hubert Kaczmarczyk  hubertok@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr. Hubert Kaczmarczyk, Teaching Associate, Faculty of Law and Social Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce; correspondence address: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce, Poland; e-mail: hubert.kaczmarczyk@ujk.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-0075-9899.

https://orcid.org/0000-0002-0075-9899Licencja

Creative Commons CC-BY