European Investigation Order – Selected Problems on Polish Implementation

Krzysztof Wiesław Woźniewski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański , Polska
https://orcid.org/0000-0001-9502-8521


Abstrakt

The paper presents selected key problems of Directive 2014/41/EU regarding the European Investigation Order in criminal matters within the context of its Polish implementation in 2018. The paper focuses on the concept of investigative measures, administration of justice and exclusionary evidence rules as a limitation of issuing a Polish EIO. Additionally, the study attempts to approximate the reduced procedural mechanism in the context of issuing the ECI.

Słowa kluczowe:

European Investigative Order, investigative measures, evidence, Polish criminal procedure

Adamczyk, Joanna Ewa. Code of Criminal Procedure. The Code of Criminal Procedure. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Allegrezza, Silvia. “Collecting Criminal Evidence Across the European Union: The European In-vestigation Order Between Flexibility and Proportionality.” In Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe. Developments in EU Legislation and New Challenges for Human Rights-Oriented Criminal Investigations in Cross-border Cases, edited by Stefano Ruggeri, 51–67. Berlin/Heidelberg: Springer, 2016.

Buczma, Sławomir S., and Rafał Kierzynka. Europejski Nakaz Dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w unii europejskiej. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Buczma, Sławomir, Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski, and Tomasz Ostropolski. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Warsaw: C.H. Beck, 2016.

Dumont, Etienne, ed. A Treatise on Judicial Evidence Extracted from the Manuscripts of Jeremy Bentham, Esq. 1st ed. London: Messrs. Baldwin, Cradock, and Joy, Paternoster-Row, 1825.

Falkiewicz, Ariel. “Interes wymiaru sprawiedliwości jako przesłanka pozytywna w międzynaro-dowej współpracy w sprawach karnych.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 5 (2018): 4–12.

Farries, Anthony. “The European Investigation Order: Stepping Forwardwith Care.” New Journal of European Criminal Law, no. 4 (2010): 425–432.

Jaworski, Gwidon, and Aleksandra Sołtysińska. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.

Krysztofiuk, Grzegorz. “Europejski Nakaz Dochodzeniowy.” Prokuratura i Prawo, no. 12 (2015): 74–98.

Kuczyńska, Hanna. “Komentarz do art. 589x k.p.k.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Jerzy Skorupka. SIP LEGALIS.

Kusak, Martyna. “Obrońca a europejski nakaz dochodzeniowy.” Palestra, no. 3 (2019): 29–38.

Lach, Arkadiusz. “Europejski Nakaz Dochodzeniowy.” In Proces karny w dobie przemian. Prze-bieg postępowania, edited by Sławomir Steinborn, and Krzysztof Woźniewski, 507–516. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Nita-Światłowska, Barbara. “Komentarz do art. 607b.” In Kodeks postępowania karnego. Komen-tarz, edited by Jerzy Skorupka, 1504–1506. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Ruggeri, Stefano. “Introduction to the Proposal of a European Investigation Order: Due Process Concerns and Open Issues.” In Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe Developments in EU Legislation and New Challenges for Human Rights – Oriented Criminal Investigation in Cross–border Cases, edited by Stefano Ruggeri, 3–25. Berlin/Heidelberg: Springer, 2014.

Sakowicz, Andrzej. “Komentarz do art. 589w k.p.k.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Andrzej Sakowicz. LEGALIS, 2020.

Siracusano, Fabrizzio. “The European Investigation Order for Evidence Gathering Abroad.” In EU Criminal Justice. EU Criminal Justice Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor’s Office, edited by Tommaso Rafaraci, and Rosanna Belfiore, 85–101. Berlin/Heidelberg: Springer International Publishing, 2019. Kindle Edition. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97319-7_6.

Steinborn, Sławomir. “O potrzebie uchwalenia ustawy o międzynarodowej współpracy w spra-wach karnych.” In Reforma prawa karnego. Propozycje i Komentarze. Księga pamiątkowa prof. Barbary Kunickiej – Michalskiej, edited by Jolanta Jakubowska-Hara, Jan Skupiński, and Celi-na Nowak, 436–450. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

Woźniewski, Krzysztof. “Europäische Ermittlungsanordnung als Chance?.” In Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusam-menarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, edited by Aleksandra Li-gocka, Maciej Małolepszy, and Michael Soiné, 91–104. Berlin: Logos Verlag, 2018.


Opublikowane
2021-08-21


Woźniewski, K. W. (2021). European Investigation Order – Selected Problems on Polish Implementation. Review of European and Comparative Law, 46(3), 145–164. https://doi.org/10.31743/recl.12359

Krzysztof Wiesław Woźniewski  krzysztof.wozniewski@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Dr. habil. Krzysztof Woźniewski, Associate Professor, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Faculty of Law, University of Gdansk; correspondence address: ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, Poland; e-mail: krzysztof.wozniewski@ug.edu.pl; https://orcid.org/0000-0001-9502-8521.

https://orcid.org/0000-0001-9502-8521Licencja

Creative Commons CC-BY